Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Alimentare cu energie electrica Statie de epurare, amplasata in comuna Certesti judetul Galati si lucrari suplimentare aferente componentei Modernizare drumuri comunale, realizate prin fonduri structurale, in comuna Certesti, judetul Galati


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
463.292 RON

Castigatorul Licitatiei: TANCRAD S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 120744/19.01.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA CERTESTI (CONSILIUL LOCAL CERTESTI GALATI)
Adresa postala: SAT CERTESTI COMUNA CERTESTI JUD. GALATI, Localitatea: Certesti, Cod postal: 807070, Romania, Punct(e) de contact: GHEORGHE CARAUS, Tel. +40 236337536, Email: [email protected], Fax: +40 236337536
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Alimentare cu energie electrica Statie de epurare, amplasata in comuna Certesti judetul Galati si lucrari suplimentare aferente componentei Modernizare drumuri comunale, realizate prin fonduri structurale, in comuna Certesti, judetul Galati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Certesti, judetul Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul presupune proiectare si executie pentru bransament energie electrica Statie de epurare, amplasata in comuna Certesti, judetul Galati, precum si realizare de lucrari suplimentare aferente componentei "Modernizare drumuri comunale, realizate prin fonduri structurale, in comuna Certesti"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45231400-9-Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
463, 292.11RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2433 Denumirea: Alimentare cu energie electrica Statie de epurare, amplasata in comuna Certesti, judetul Galati
V.1) Data atribuirii contractului 12.10.2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TANCRAD S.R.L.
Adresa postala: Str. Brailei, nr. 169-J, Localitatea: Galati, Cod postal: 800343, Romania, Tel. 0236406109, Email: [email protected], Fax: 0236417432, Adresa internet (URL): www.tancrad.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 450800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 450092.11 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 2434 Denumirea: Servicii de proiectare pentru Alimentare cu energie electrica Statie epurare
V.1) Data atribuirii contractului 12.10.2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TANCRAD S.R.L.
Adresa postala: Str. Brailei, nr. 169-J, Localitatea: Galati, Cod postal: 800343, Romania, Tel. 0236406109, Email: [email protected], Fax: 0236417432, Adresa internet (URL): www.tancrad.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 13200.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 100
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEADR, MASURA 322 Renovarea si dezvoltarea satelor
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionarea a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMUNA CERTESTI
Adresa postala: SAT CERTESTI, COMUNA CERTESTI, JUDETUL GALATI, Localitatea: CERTESTI, Cod postal: 807070, Romania, Tel. +40 236337536, Email: [email protected], Fax: +40 236337536
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.01.2012 11:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer