Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Alimentarea cu apa a comunei Ratesti


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.791.013 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ZEUS S.A.
Anunt de atribuire numarul 18300/13.02.2008
Informatii anunt de participare asociat 24590
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA RATESTI (PRIMARIA RATESTI)
Adresa postala: com. Ratesti, sat Tigveni, jud. Arges, Localitatea: Ratesti, Cod postal: 117610, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE BALANESCU, Tel.0248664066, Email: [email protected], Fax: 0248664066
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Alimentarea cu apa a comunei Ratesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Satele: Tigveni, Ratesti, Patuleni, Furduiesti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Alimentarea cu apa a satelor Ratesti , Furduiesti, Patuleni, Tigveni
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.1)
45232152-2-Statie de pompare (Rev.1)
45232153-9-Lucrari de constructii de turnuri de apa (Rev.1)
45262220-9-Forare de puturi de apa (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 791, 013RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
75%
Descriere:
2.
durata de executie
10%
Descriere:
3.
programul calitatii propus pentru executia lucrarii
15%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 44 Denumirea: Alimentarea cu apa a comunei Ratesti, judetul Arges
V.1) Data atribuirii contractului 8/1/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ZEUS S.A.
Adresa postala: STR.EXERCITIU, bl.D16, PARTER, JUD.ARGES, Localitatea: PITESTI, Cod postal: 110438, Romania, Tel.0248/251450, Email: [email protected], Fax: 0248/251910, Adresa internet (URL): www.zeussa.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1791013.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 10
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stravropoleos, nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Judetului Arges
Adresa postala: str. Victoriei nr.22, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110417, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator a actului invocat ca nelegal , la CNSC;
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Ratesti- biroul juridic
Adresa postala: sat Tigveni, Localitatea: Ratesti, Cod postal: 117610, Romania, Tel.0248664066, Email: [email protected], Fax: 0248/664066
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.02.2008 12:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer