Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Alimentarea cu apa a satelor Stolnici si Izbasesti. Canalizarea si epurarea apelor uzate zona centrala a satului Stolnici, judetul Arges


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.658.061 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. CONIZ ROMARG S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 30950/22.01.2008
Informatii anunt de participare asociat 22246
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA STOLNICI
Adresa postala: Comuna Stolnici, Judetul Arges, Localitatea: Stolnici, Cod postal: 117685, Romania, Punct(e) de contact: Sevastian Pupaza Rosu, Tel.0248676201, Email: [email protected], Fax: 0248676201
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Alimentarea cu apa a satelor Stolnici si Izbasesti. Canalizarea si epurarea apelor uzate zona centrala a satului Stolnici, judetul Arges
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Satele Stolnici si Izbasesti, Comuna Stolnici, judetul Arges
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Alimentarea cu apa a satelor Stolnici si Izbasesti. Realizarea canalizarii si a statiei de epurare a menajere a satului Stolnici, judetul Arges
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 658, 061.34RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
75%
Descriere:
2.
Programul calitatii propus pentru executia lucrarii
15%
Descriere:
3.
Durata executiei
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5888 Denumirea: CONTRACT DE LUCRARI ALIMENATRE CU APA IN STOLNICI SI IZBASESTI.CANALIZARE IN STOLNICI
V.1) Data atribuirii contractului 10/26/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. CONIZ ROMARG S.R.L.
Adresa postala: STR. TEPES VODA NR.11, Localitatea: PITESTI, Cod postal: 110036, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2658061.34 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program finantat prin Programul de dezvoltare a infrastructurii instituit prin O.G. 7/2006
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Fax: 0213164642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALULARGES
Adresa postala: BULEVARDUL EROILOR NR.5, Localitatea: PITESTI, Cod postal: 110 417, Romania, Tel.0248216599, Fax: 0248212410
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Stolnici, Serviciul juridic
Adresa postala: Comuna Stolnici, judetul Arges, Localitatea: Stolnici, Cod postal: 117685, Romania, Tel.0248676652, Fax: 0248676201
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.01.2008 10:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer