Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Alimentarea cu apa potabila a localitatii Ghindaoani


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.361.750 RON

Castigatorul Licitatiei: SC VLANDA COMPANY SRL
Anunt de atribuire numarul 86577/29.12.2009
Informatii anunt de participare asociat 74953
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA GHINDAOANI (PRIMARIA COMUNEI GHINDAOANI)
Adresa postala: COMUNA GHINDAOANI , JUDETUL NEAMT, Localitatea: Ghindaoani, Cod postal: 617026, Romania, Punct(e) de contact: IULIU SAVIN, Tel.0233270258, Email: [email protected], Fax: 0233270257
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Alimentarea cu apa potabila a localitatii Ghindaoani
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Ghindaoani, judetul Neamt
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- servicii de proiectare- eleborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatie pentru obtinerea avizelor, studii topografice, studii geotehnice, documentatie PAC- lucrari de executie alimentare cu apa potabila din surse proprii a localitatii Ghindaoani.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322200-3 - Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 361, 750RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei; Caracteristicile ofertei tehnice
100%
Descriere: Pretul mai mic punctaj maxim
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3524 Denumirea: Alimentarea cu apa potabila a localitatii Ghindaoani
V.1) Data atribuirii contractului 11/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC VLANDA COMPANY SRL
Adresa postala: ROMAN , STRADA MIHAI VITEAZU, NR.3, JUDETUL NEAMT, Localitatea: ROMAN, Cod postal: 611022, Romania, Tel.0233208091, Email: [email protected], Fax: 0233742183
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3361750.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 150000.00
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Proiectare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104642, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bacau - Sectia de Contecios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: str. Stefan cel Mare, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Tel.0234513296, Email: [email protected], Fax: 0234514275
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Ghindaoani
Adresa postala: str. Fag, nr. 2, Localitatea: Ghindaoani, Cod postal: 617026, Romania, Tel.0233/270258, Email: [email protected], Fax: 0233/270258
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.12.2009 10:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer