Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Alimentarea cu apa potabila si canalizarea apelor uzate menajere din satele Sfintu Gheorghe ,Malu si Butoiu din comuna Sfintu Gheorghe , judet Ialomita


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.129.684 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C.Concivic SRL Slobozia
Anunt de atribuire numarul 27439/23.11.2007
Informatii anunt de participare asociat 16943
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SFINTU GHEORGHE, JUDETUL IALOMITA
Adresa postala: com.Sfintu Gheorghe, judetul Ialomita, Localitatea: Sfantu Gheorghe, Cod postal: 927215, Romania, Punct(e) de contact: PETRU-MADALIN TECULESCU, Tel.0243/262001, Email: [email protected], Fax: 0243/262001, Adresa internet (URL): www.sf-gheorghebellsoft.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Alimentarea cu apa potabila si canalizarea apelor uzate menajere din satele Sfintu Gheorghe , Malu si Butoiu din comuna Sfintu Gheorghe , judet Ialomita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Sfintu Gheorghe , satele Sfintu Gheorghe , Malu si Butoiu, judet Ialomita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Alimenatrea cu apa : amenajarea de surse pt captarea apei , gospodarie de apa , retea de distributie;Canalizarea ; amenajarea colectorului principal , sistem ramificat/arboricol , colectoare secundare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45332000-3 - Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.1)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.1)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
45317100-3-Lucrari de instalare electrica de echipament de pompare (Rev.1)
45332300-6-Lucrari de instalare de conducte de evacuare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 129, 683.94RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4228 Denumirea: Alimentarea cu apa potabila si canalizarea apelor uzate menajere din satele Sfintu Gheorghe , Malu si
V.1) Data atribuirii contractului 9/26/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.Concivic SRL Slobozia
Adresa postala: strada Closca , nr.20, judet Ialomita, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920044, Romania, Tel.0243 / 231802, Email: [email protected], Fax: 0243/230117
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2129683.94 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleus , nr.6 , sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.004/021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 004/021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Judecatoria Urziceni
Adresa postala: Str.Alexandru Ioan Cuza , nr.9, Localitatea: Urziceni, Cod postal: 925300, Romania, Tel.0243 / 250.843, Fax: 0243 / 250.843
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic - Secretariat - Primaria comunei Sfintu Gheorghe
Adresa postala: Comuna Sfintu Gheorghe, Localitatea: Sfintu Gheorghe, Cod postal: 927215, Romania, Tel.0243/262.001, Email: [email protected], Fax: 0243/262.001, Adresa internet (URL): www.sfghe - bellsoft.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.11.2007 14:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer