Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - alimente


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
28.211.612 RON

Castigatorul Licitatiei: Societatea de Constructii, Instalatii si Montaj (S.C. I.M.) S.A. liderul asocierii S.C. I.M. S.A. ? S.C. AUTOPRIMA SERV S.R.L. ? S.C. IFCO S.A.
Anunt de atribuire numarul 111878/03.03.2011
Informatii anunt de participare asociat 103188
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Piatra Neamt
Adresa postala:  Str. Stefan cel Mare, nr. 8, Piatra Neamt, jud.. Neamt, Localitatea:  Piatra-Neamt, Cod postal:  RO-610101, Romania, Punct(e) de contact:  Neculai Munteanu, Tel. 0233218991, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0233215374, Adresa internet (URL):  http: //www.primariapn.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii publice generale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Crearea de spatii publice urbane in Municipiul Piatra Neamt, prin construirea unui pod si a unei arii de parcari in zona intersectiei : Piata Stefan cel Mare, str. Orhei, b-dul Dacia si amenajarea complexa a paraului Cuejdiu.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Piatra Neamt
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Un pod casetat cu sens giratoriu care va gestiona fluxul de trafic existente si traficul atras si demolarea pasarelei pietonale existente, doua platforme carosabile cu lungimea de 100 ml, fiecare cu destinatie pentru parcari, amenajarea strazilor Orhei si bdul. Dacia cu supralargiri si suprainaltari, amenajarea rampelor de acces pe pod dinspre Piata Stefan cel Mare, strada Dacia si strada Orhei. Accesul la pod dinspre Piata Stefan cel Mare cu 4 benzi de circulatie si 2 trotuare, relocare retele utilitati si transport Lucrari hidrotehnice, Lucrari de arhitectura
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
45246000-3-Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2)
45262311-4-Lucrari de structura de baza din beton (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
28, 211, 612RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Oferta financiara
60%
Descriere:
2.
Garantia lucrarii
10%
Descriere:
3.
Tehnologia de executie a lucrarilor
20%
Descriere:
4.
durata de executie
10%
Descriere: durata de executie - minim18 luni, max. 24 luni
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S230-351463din26.11.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7.203 Denumirea: ?Crearea de spatii publice urbane in municipiul Piatra Neamt, prin construireaunui pod si a unei a
V.1) Data atribuirii contractului 2/22/2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Societatea de Constructii, Instalatii si Montaj (S.C. I.M.) S.A. liderul asocierii S.C. I.M. S.A. ? S.C. AUTOPRIMA SERV S.R.L. ? S.C. IFCO S.A.
Adresa postala:  str. Viforului, nr. 4, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900124, Romania, Tel. 0241/582.000, Email:  [email protected], Fax:  0241.584.678
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 32521343.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 28211612.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): AM POR 2007 ? 2013 pentru proiectul din cadrul Axei prioritare 1 ? sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1. ? planuri integrate de dezvoltare urbana, subdomeniul : Centre Urbane
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Neamt
Adresa postala:  b-dul Republicii, nr. 16, Localitatea:  Piatra Neamt, Cod postal:  610005, Romania, Tel. 0233/212.294, Email:  [email protected], Fax:  0233/235.655
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Piatra Neamt
Adresa postala:  str. Stefan cel Mare , nr. 6 - 8, Localitatea:  Piatra Neamt, Cod postal:  610101, Romania, Tel. 0233/218 991 int 224, Email:  [email protected], Fax:  0233/215374
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2011 09:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer