Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Ambulanta tip B


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.320.554 RON

Castigatorul Licitatiei: DELTAMED S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145380/04.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140564
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02550 Bucuresti
Adresa postala: str.Drumul Taberei nr.9-11, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 77302, Romania, Punct(e) de contact: Lt.col.ing. Vilcea Ionel; F.p.ing Nicolaescu Nica, Tel. +40 213195858/2338/ 2511, Email: [email protected], Fax: +40 213149333, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Ambulanta tip B
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Romania, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Ambulanta tip B
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34114121-3 - Ambulante (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 320, 554.32RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9/1/041-CVP din 12.07.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S150-260558din03.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10/1/41-CVP Denumirea: Ambulanta tip B
V.1) Data atribuirii contractului 03.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DELTAMED S.R.L.
Adresa postala: Calea Manastur, nr. 70, bl. E5, ap. 30, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400658, Romania, Tel. +40 213006566, Email: [email protected], Fax: +40 213006567
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2320554.32 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 24
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Procedura este organizata de M.Ap.N ? U.M. 02550 Buc. (prin U.M. 02635 Buc.).Data si locul deschiderii ofertelor ? vezi cap. IV.3.8 din anuntul de participare.Conform art.10 din H.G. 445/2003 , ,pentru a putea incheia un contract de achizitii cu MApN, furnizorul trebuie sa obtina in prealabil codul de agent economic acordat de Biroul National de Codificare din tara de origine?. Operatorul economic va prezenta codul de agent economic sau Formularul 16 ? Declaratia privind angajamentul de obtinere a codului de agent economic inainte de semnarea primului contract subsecvent. Pentru agentii economici din Romania codul se poate obtine prin inaintarea Cererii de alocare a codului NATO de agent economic (NCAGE) la Biroul National de Codificare aflat in Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 6-9, sector 6, tel. 021.410.78.80 int. 236 , fax 021.411.14.57, e-mail: [email protected] demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere (Formularul 10) cu obligatia de a prezenta/completa documentele edificatoare care probeaza indeplinirea cerintelor, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care comisia de evaluare constata ca pe primul loc se afla oferte admisibile cu preturi egale, se va va solicita, ofertantilor in cauza, o noua propunere financiara care se va depune in aceleasi conditii cu oferta (in plic sigilat cu scrisoare de inaintare). Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului pretul cel mai scazut.Solicitarile de clarificari vor fi transmise prin posta sau fax. Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi publicate de catre autoritatea contractanta in SEAP, sectiunea , ,documentatie si clarificari? din cadrul anuntului de participare (adresa www.e-licitatie.ro).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Apararii Nationale ? U.M. 02550 Bucuresti ? Biroul juridic
Adresa postala: B-dul. Drumul Taberei nr. 9-11, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061353, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.10.2013 10:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer