Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - AMENAJARE BAZA SPORTIVA JICHISU DE JOS


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
597.092 RON

Castigatorul Licitatiei: GHER CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 68802/21.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)
Adresa postala: jichisu de jos nr.55, Localitatea: Jichisu de Jos, Cod postal: 407345, Romania, Punct(e) de contact: alexa prodan, Tel.0264-212480, Email: [email protected], Fax: 0264-212480, Adresa internet (URL): www.yahoo.com
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
AMENAJARE BAZA SPORTIVA JICHISU DE JOS
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: La sediul prestatorului si in Comuna Jichisu de Jos
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
AMENAJARE BAZA SPORTIVA JICHISU DE JOSconform Caietului de Sarcini, Liste de Cantitati si Planse desenate ce fac parte din Documentatia de Atribuire. Ofertantul are obligatia de a proiecta si executalucrari necesare pentru finalizarea si punerea in functiune a obiectivului.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212200-8 - Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
597, 092RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Ansamblul ofertelor prezentate ca raspuns la o licitatie deschisa, la o licitatie restransa sau la un dialog competitiv a fost neconform sau inacceptabil. Au fost luate in considerare la negocieri doar ofertele care au respectat criteriile de selectie calitativa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1241 Denumirea: AMENAJARE BAZA SPORTIVA JICHISU DE JOS
V.1) Data atribuirii contractului 8/5/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GHER CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Str Macilor, nr.14, sc.A, et.1, ap.13, Localitatea: Campia Turzii, Cod postal: 405100, Romania, Tel.0728944647, Email: [email protected], Fax: 0264365493, Adresa internet (URL): in contructie
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 602847.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 597092.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.09.2009 18:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer