Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Amenajare cartier Steaua intre str.Cuza Voda partea dreapta si Ec.Teodoroiu din Slatina


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.117.631 RON

Castigatorul Licitatiei: SERENA 94 S.A.
Anunt de atribuire numarul 82896/29.09.2009
Informatii anunt de participare asociat 69201
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Slatina
Adresa postala: Slatina, strada mihail Kogalnicenu nr.1, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230080, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA MOANTA, Tel.0249/439377;407002, Email: [email protected], Fax: 0249/431708;439336, Adresa internet (URL): www.primariaslatina.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Amenajare cartier Steaua intre str.Cuza Voda partea dreapta si Ec.Teodoroiu din Slatina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: municipiul Slatina
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul acestui contract il reprezinta executia lucrarii , ,Amenajare cartier Steaua cuprins intre strazile Cuza Voda, partea stanga si Ecaterina Teodoroiu din municipiul Slatina, ,. Obiectul contractului se regaseste in proiectul tehnic care face parte integranta din documentatia de atribuire.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45233000-9-Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
45233161-5-Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 117, 630.69RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Durata de executie lucrari
22.23%
Descriere:
2.
Garantia acordata lucrarilor din contract
33.33%
Descriere:
3.
Programul calitatii propus pentru executia lucrarii
44.44%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 23155 Denumirea: Amenajare cartier Steaua cuprins intre strazile Cuza Voda partea stanga si Ecaterina Teodoroiu
V.1) Data atribuirii contractului 9/23/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SERENA 94 S.A.
Adresa postala: str.Cireasov, nr.7, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230070, Romania, Tel.0249 437 365, Email: [email protected], Fax: 0249 437 365
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3125000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3117630.69 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Nu se accepta oferte alternative. Documetatia de atribuire este publicta in SEAP si se obtine accesand SEAP.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare Contestatii
Adresa postala: strada Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: office@cnsc.ro, Fax: 021/310.46.41, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CRAIOVA - SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: str. NICOLAE TITULESCU, nr. 4, localitatea CRAIOVA, judetul DOLJ, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200136, Romania, Tel.0251/418.568, Email: [email protected], Fax: 0251/418.568
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic
Adresa postala: Str. Mihail Kogalniceanu nr.1, Slatina, jud. OLT, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230080, Romania, Tel.0249/407004, Fax: 0249/439336
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.09.2009 08:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer