Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Amenajare centru cercetare: centrala termica si corpuri de incalzire


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
164.518 RON

Castigatorul Licitatiei: PROMOTERM HVAC
Anunt de atribuire numarul 126064/21.10.2011
Informatii anunt de participare asociat 116817
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE SI RARE-IMNR
Adresa postala:  Bdul Biruintei nr.102, Localitatea:  Pantelimon, Cod postal:  077145, Romania, Punct(e) de contact:  Ciprian Vulpe, Tel. 0213522046, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0213522048, 49, Adresa internet (URL):  www.imnr.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institut National de Cercetare-Dezvoltare
Activitate (activitati)
Altele: Cercetare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Amenajare centru cercetare: centrala termica si corpuri de incalzire
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: INCDMNR-IMNR, Bd. Biruintei nr. 102, Pantelimon, jud. Ilfov
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
INCDMNR-IMNR, intentioneaza sa amenajeze o Centrala termica care sa asigure apa calda menajera si incalzirea spatiilor din cadrul unei cladiri in care vafunctiona "Centru de cercetare pentru studiul si intensificarea proceselor metalurgice la presiuni si temperaturi ridicate".Cladirea centrului de cercetare este in curs de modernizare, executandu-se lucrari de refacere a hidroizolatiei, lucrari de termoizolare si de inlocuire a ferestrelor si usilor metalice existente, cu inchideri de geam termopan si policarbonat. Ofertantul castigator va asigura dimensionarea centralei termice pentru asigurarea incalzirii spatiilor din Centru de cercetare, apa calda menajera pentru vestiare, grupuri sanitare si chiuvetele din laboratoare, livrarea si montajul centralei termice cu echipamentele anexa, a corpurilor de incalzire si a tuturor materialelor pentru montaj, instalare etc. si punere in functiune.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45251200-3 - Lucrari de constructii de centrale termice (Rev.2)
71242000-6-Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
164, 517.75RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: MET - 7 Denumirea: Amenajare centru cercetare: centrala termica si corpuri de incalzire
V.1) Data atribuirii contractului 10/17/2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PROMOTERM HVAC
Adresa postala:  Str. Crinului 17, sat Rosu, com. Chiajna, Ilfov, Localitatea:  Chiajna, Cod postal:  077042, Romania, Tel. 0213501359, Email:  [email protected], Fax:  0213501360, Adresa internet (URL):  www.promoterm.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 200000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 164517.75 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS CCE, Axa prioritara 2 - Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare, OP 2.2.1. "Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D" (laboratoare, centre de cercetare)
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti - Sectia Comerciala
Adresa postala:  Bd. Unirii nr. 37, Sector 3, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel. 021.408.36.00, Email:  [email protected], Fax:  021.318.77.31, Adresa internet (URL):  www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
INCDMNR-IMNR, Oficiul juridic
Adresa postala:  Bd. Biruintei nr. 102, Localitatea:  Pantelimon, Cod postal:  077145, Romania, Tel. 021.352.20.46, Email:  [email protected], Fax:  021.352.20.48, 49, Adresa internet (URL):  www.imnr.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.10.2011 15:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer