Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Amenajare cladire tehnologica sediul CEZ Distributie Pitesti, judetul Arges


Anunt de participare (utilitati) numarul 84656/17.08.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CEZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: STRADA BRESTEI NR 2, Localitatea: Craiova, Cod postal: 1100, Romania, Punct(e) de contact: Dan Popovici, Tel.0248523251, Email: [email protected], Fax: 0248523810
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Amenajare cladire tehnologica sediul CEZ Distributie Pitesti, judetul Arges
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Pitesti, judetul Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarea consta in : - Eliminarea scurgerilor si a infiltratiilor de apa de pe terasa peste Etajul 7 al cladirii-Repararea tencuielilor exterioare afectate de actiunea apei si inlocuire tabla la atic
-Asigurarea unei hidroizolatii corespunzatoare;
-Amenajarea Dispeceratului de la Etajul 7 conform noilor cerinte
-Refacere tavan casetat rigips;
- Se va inlocui tamplaria veche din lemn/metal/pvc cu tamplarie AL si geam termopan;
- Se vor executa lucrarile de igenizare generale constand in desfacere zugraveli interioare, reparatii tencuieli spaleti si pervaze in jurul usilor si ferestrelor, pregatire suprafatapentru zugraveli prinamorsare si gletuire, zugraveli cu vopsea lavabila;
-Placare gresie, pardoseala acoperita cu covor pvc culoare gri si mocheta antistatica;
-Reparare instalatie de iluminat, iluminat de siguranta-Curatare si montare radiatoare incalzire centrala, vopsire calorifere si tevi instalatii incalzire-Montare aparate aer conditionat-Confectionarea si montarea unui chepeng la iesirea din A.L.A. Protectie Civila conform legislatiei invigoare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
71242000-6-Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarea consta in : - Eliminarea scurgerilor si a infiltratiilor de apa de pe terasa peste Etajul 7 al cladirii-Repararea tencuielilor exterioare afectate de actiunea apei si inlocuire tabla la atic
-Asigurarea unei hidroizolatii corespunzatoare;
-Amenajarea Dispeceratului de la Etajul 7 conform noilor cerinte
-Refacere tavan casetat rigips;
- Se va inlocui tamplaria veche din lemn/metal/pvc cu tamplarie AL si geam termopan;
- Se vor executa lucrarile de igenizare generale constand in desfacere zugraveli interioare, reparatii tencuieli spaleti si pervaze in jurul usilor si ferestrelor, pregatire suprafatapentru zugraveli prinamorsare si gletuire, zugraveli cu vopsea lavabila;
-Placare gresie, pardoseala acoperita cu covor pvc culoare gri si mocheta antistatica;
-Reparare instalatie de iluminat, iluminat de siguranta-Curatare si montare radiatoare incalzire centrala, vopsire calorifere si tevi instalatii incalzire-Montare aparate aer conditionat-Confectionarea si montarea unui chepeng la iesirea din A.L.A. Protectie Civila conform legislatiei invigoare
Valoarea estimata fara TVA: 392, 600RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare in valoare de 7500 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Plata se va face din surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentare: declaratie de eligibilitate, declaratie privind inexistenta starii de faliment, certificate constatatoare privind plata catre bugetul de stat si bugetul local, cazier judiciar administrator societate, certificat constatator
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani minim 590000 lei, prezentarea bilantului contabil la 31.12.2008 vizat la Administratia Financiara
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Incheierea si finalizarea in ultimii 5ani a unor contracte ce au avut ca obiect executarea unor lucrari similare in valoare egala sau mai mare de 180000 lei.Recomandari din partea altor beneficiari
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.08.2009 20:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.09.2009 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.09.2009 10:30
Locul: str Nicolae Titulescu nr 187, Craiova, Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL
Adresa postala: strN Titulescu nr 4 , ,Localitatea: Craiova, Cod postal: 200581, Romania, Tel.0251415601
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR STAVROPOLEOS NR 6 SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC CEZ DISTRIBUTIE SA DEPARTAMENT ACHIZITII
Adresa postala: str N.Titulescu nr 187, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200581, Romania, Tel.0248523251
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.08.2009 11:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer