Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - AMENAJARE FACILITATI PERMANENTE PENTRU FUNCTIONAREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE ALE RADARULUI "OTHSWR" IN CAZARMA 3501 CAPU MIDIA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
697.219 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. RO/MAT CONSTRUCT S.R.L. CONSTANTA
Anunt de atribuire numarul 87619/22.12.2009
Informatii anunt de participare asociat 74673
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02542 FOCSANI
Adresa postala: Bulevardul Bucuresti nr. 1-3, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620144, Romania, Punct(e) de contact: IONITA FLORIN, Tel.0237/213155, Email: [email protected], Fax: 0237/213155, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
AMENAJARE FACILITATI PERMANENTE PENTRU FUNCTIONAREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE ALE RADARULUI "OTHSWR" IN CAZARMA 3501 CAPU MIDIA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Midia, judetul Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Documentatie tehnica cu detalii de executie, verificare proiect, executie lucrare si asistenta tehnica pe perioada derularii contractului - AMENAJARE FACILITATI PERMANENTE PENTRU FUNCTIONAREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE ALE RADARULUI "OTHSWR" IN CAZARMA 3501 CAPU MIDIA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
697, 219RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2009-4-3501 CAPU MIDIA
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A 11015 Denumirea: AMENAJARE FACILITATI PERMANENTE PENTRU FUNCTIONAREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE ALE RADARULUI "OTHSWR" IN
V.1) Data atribuirii contractului 11/6/2009
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. RO/MAT CONSTRUCT S.R.L. CONSTANTA
Adresa postala: Strada Poporului, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900205, Romania, Tel.0241/520.413, Email: [email protected], Fax: 0241/520.413
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1198220.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 697219.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 57652.00
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Documentatie tehnica cu detalii de executie, verificare proiect si asistenta tehnica pe perioada derularii contractului avand ca obiect AMENAJARE FACILITATI PERMANENTE PENTRU FUNCTIONAREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE ALE RADARULUI "OTHSWR" IN CAZARMA 3501 CAPU MIDIA
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Obtinerea documentatiei de atribuire se face accesand www.e-licitatie.ro. Operatorii economici interesati sa participe la licitatie vor trimite o adresa scrisa catre U.M. 02542 Focsani prin care vor informa ca doresc sa participe la aceasta licitatie.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL GALATI - SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV FISCAL
Adresa postala: Str. Brailei, nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800367, Romania, Tel.0236/460.227, Email: [email protected], Fax: 0236/460.227
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 30081, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.4642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
U.M. 02542 FOCSANI - BIROUL JURIDIC
Adresa postala: B-dul Bucuresti nr. 1-3, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620144, Romania, Tel.0237/21.31.55, Email: [email protected], Fax: 0237/21.31.55
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.12.2009 13:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer