Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - AMENAJARE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI LA INSTALATII DE CANALIZARE DIN INCINTA UT 130


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.511.210 RON

Castigatorul Licitatiei: METINSTAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 19006/29.08.2007
Informatii anunt de participare asociat 9184
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Administratia Nationala a Rezervelor de Stat - Unitatea Teritoriala 130 CAINENI
Adresa postala: Comuna Caineni (DN 7), Jud. Valcea, Localitatea: Caineni, Cod postal: 245500, Romania, Punct(e) de contact: constantin nicu, Tel.0743171631, In atentia: D-lui Mandea Constantin, Email: [email protected], Fax: 0250756117
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
AMENAJARE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI LA INSTALATII DE CANALIZARE DIN INCINTA UT 130
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: INCINTA UT 130
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Separatoare hidrocarburi, canalizare industriala si meteorica, protectii interioare cuve, montaj teava otel, sapaturi manuale de pamant, instalatii electrice.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.1)
45252120-5-Instalatie de tratare a apelor (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 511, 209.86RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
65%
Descriere:
2.
termen de garantie
20%
Descriere:
3.
termen de punere in functiune
8%
Descriere:
4.
caracteristici tehnice si functionale
7%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 19 Denumirea: achizitionat separator hidrocarburi, statie epurare, camine canalizare, conducta DN 200
V.1) Data atribuirii contractului 7/25/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
METINSTAL S.R.L.
Adresa postala: Str. Lucian Blaga, Nr.7, Bl.A33, Sc.D, Ap.15, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240710, Romania, Tel.0250/733411, Email: [email protected], Fax: 0250/733411
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10319932.54 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 5
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Adresa postala: Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+4(021)310.46.41 , ,Fax: 4(021)310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Bucuresti
Adresa postala: Adresa postala: Sos. Oltenitei, nr. 70-111, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel.+4(021)332.12.40, Fax: +4(021)332.33.77
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Nationala a Rezervelor de Stat-Compartiment juridic
Adresa postala: Adresa postala: B-dul Libertatii nr. 12 A, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040129, Romania, Tel.+4(021)311.42.13, Email: www.anrs.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.08.2007 13:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer