Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Amenajare rau Tecucel pentru apararea de inundatii a municipiului Tecuci, judetul Galati


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.890.024 EUR

Castigatorul Licitatiei: SC VEGA'93 SRL GALATI
Anunt de atribuire numarul 54331/29.10.2008
Informatii anunt de participare asociat 46416
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE - DIRECTIA APELOR PRUT
Adresa postala:  Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700462, Romania, Punct(e) de contact:  VALERIU ANDREESCU, Tel. 0232218192, Email:  [email protected], Fax:  0232213884
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Amenajare rau Tecucel pentru apararea de inundatii a municipiului Tecuci, judetul Galati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: MUN. TECUCI
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
EXCAVATII PENTRU RECALIBRARE - DECOLMATARE ALBIE 170000 MC, UMPLUTURI PENTRU DIGURI DE APARARE 4800 MC, CONSOLIDARI DE MAL DIN ZIDURI DE SPRIJIN DIN BETON 12500 MC
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 890, 023.9EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pret oferta
51%
Descriere:
2.
durata de executie
10%
Descriere:
3.
programul calitatii propus pentru executia lucrarii
14%
Descriere:
4.
factori de mediu
5%
Descriere:
5.
caracteristici tehnice si functionale ale proiectului tehnic
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9989 Denumirea: Amenajare rau Tecucel pentru apararea de inundatii a municipiului Tecuci, jud. Galati
V.1) Data atribuirii contractului 9/10/2008
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC VEGA'93 SRL GALATI
Adresa postala:  STR. FRUNZEI, NR.9 GALATI, Localitatea:  GALATI, Cod postal:  800684, Romania, Tel. 0236.464116
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4200000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1890023.90 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 6, 898, 398.25 Moneda: RON
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
NU ESTE CAZUL
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL IASI
Adresa postala:  BD A. PANU, NR.25, Localitatea:  IASI, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 023217808, Fax:  023217808
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. STAVROPOLEOS, NR.6, SECTOR3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  WWW.CNSC.RO
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC - DIRECTIA APELOR PRUT
Adresa postala:  STR. TH. VASCAUTEANU, NR.10, Localitatea:  IASI, Cod postal:  700462, Romania, Tel. 0232218192, Fax:  0232213884
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.10.2008 11:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer