Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Amenajare si echipare parcuri si terenuri de joaca proiectare si executie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.158.817 RON

Castigatorul Licitatiei: DFS CENTER GRUP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 78325/07.08.2009
Informatii anunt de participare asociat 66359
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BOTOSANI
Adresa postala: str. Piata Revolutiei nr.1, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710236, Romania, Punct(e) de contact: LUCIAN-REMUS DRAGHICI, Tel.0231530143 int.103/0231515142, Email: [email protected], Fax: 0231515142/0231531595, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Amenajare si echipare parcuri si terenuri de joaca proiectare si executie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Botosani
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea, montarea, instalarea si executia de parcuri si terenuri de joaca.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45255400-3 - Lucrari de montaj (Rev.2)
43325000-7-Echipament pentru parcuri si terenuri de joaca (Rev.2)
45212140-9-Instalatie de recreere (Rev.2)
71220000-6-Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 158, 817.17RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pret oferta
80%
Descriere:
2.
termen de garantie
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14322 Denumirea: Amenajare si echipare parcuri si terenuri de joaca proiectare si executie
V.1) Data atribuirii contractului 8/6/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DFS CENTER GRUP S.R.L.
Adresa postala: Calea Bucuresti, Bl.28, Sc.A, Et.2, Ap.8, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110143, Romania, Tel.0248/290.061, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0248/290.061, Adresa internet (URL): [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7875999.76 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7158817.17 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Certificare a sistemului de management al calitatii aplicat la lucrare copie certificata sau alte documente echivalente. Dosar de prezentare a sistemului de management de calitate.Certificare a sistemului de management de mediu aplicat la lucrare copie certificata sau alte documente echivalente. Certificare a sistemului de management de securitate si sanatate in munca, aplicat la lucrare copie certificata sau alte documente echivalente. Declaratie prin care Ofertantul sa dovedeasca ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.Informatii detaliate: www.inspectmun.ro
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 , Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): w.w.w.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Suceava
Adresa postala: Adresa postala: str. Stefan cel Mare nr.62, Suceava, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Romania, Tel.0230/216.321, Fax: 0230/215.383
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al Primariei municipiului Botosani
Adresa postala: Adresa postala: str. Postei nr.9 , Botosani, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710273, Romania, Tel.0231/511.712, Fax: 0321/531.595, Adresa internet (URL): primariabt.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.08.2009 15:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer