Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - AMENAJARE SI EXTINDERE CLADIRE CAMIN CULTURAL PENTRU SEDIU ADMINISTRATIV AL ORASULUI POPESTI-LEORDENI.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.448.267 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. GLACIAL PROD S..R.L.
Anunt de atribuire numarul 70011/24.02.2009
Informatii anunt de participare asociat 55787
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Popesti - Leordeni
Adresa postala: Popesti-Leordeni, Piata Sfanta Maria, nr. 1, judetul Ilfov, Localitatea: Popesti-Leordeni, Cod postal: 077160, Romania, Punct(e) de contact: Ana Gheorghe, Tel.021/361.40.23, Email: [email protected], Fax: 021/361.40.25, Adresa internet (URL): Popesti-Leordeni, Piata Sfanta Maria, nr. 1, judetul Ilfov
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
AMENAJARE SI EXTINDERE CLADIRE CAMIN CULTURAL PENTRU SEDIU ADMINISTRATIV AL ORASULUI POPESTI-LEORDENI.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Soseaua Oltenitei, nr. 64, oras Popesti Leordeni, judetul Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de consolidare, structura, arhitectura, instalatii electrice, instalatii termice, instalatii sanitare, etc.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 448, 267.07RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
Durata de executie
10%
Descriere:
3.
Perioada de garantie oferita
5%
Descriere:
4.
Pl calit propus pt exec lucr
5%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2070 Denumirea: AMENAJARE SI EXTINDERE CLADIRE CAMIN CULTURAL PENTRU SEDIU ADMINISTRATIV AL ORASULUI POPESTI-LEORDEN
V.1) Data atribuirii contractului 2/3/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. GLACIAL PROD S..R.L.
Adresa postala: Soseaua Oltenitei, nr. 218, Localitatea: Popesti Leordeni, Cod postal: 077160, Romania, Tel.021/369.46.81, Email: [email protected], Fax: 021/369.46.82
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2500000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2448267.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR.6, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(021) 310.46.41, Fax: (021) 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic
Adresa postala: Piata Sfanta Maria, nr. 1, Localitatea: Popesti Leordeni, Cod postal: 077160, Romania, Tel.021/361.40.23, Email: [email protected], Fax: 021/361.40.25, Adresa internet (URL): www.ppl.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.02.2009 16:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer