Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Amenajare Strand Neptun Zona N-E - Achizitie Tobogane cu jet de apa, structura metalica de sustinere a acestora si servicii de proiectare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
591.061 RON

Castigatorul Licitatiei: DRAST COMPANY S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 137504/21.11.2012
Informatii anunt de participare asociat 130867
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ARAD
Adresa postala: B-DUL REVOLUTIEI NR. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: LUCIAN HATEGAN, Tel. +40 257281850-289, In atentia: Ignat Ioan, Email: [email protected], Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Amenajare Strand Neptun Zona N-E - Achizitie Tobogane cu jet de apa, structura metalica de sustinere a acestora si servicii de proiectare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Arad - Strandul Neptun
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Unul din obiectivele incluse in cadrul proiectului ?Amenajare Strand Neptun Zona N-E? este si achizitia si montarea toboganelor cu jet de apa a structurii metalice de sustinere a acestora si servicii de proiectare. Echipamentul acvatic va fi alcatuit din doua tipuri de tobogane cu grad diferit de dificultate: Tobogan acvatic tip ?Wide Slide? conform SR-EN-1069-1si Tobogan acvatic tip ?Space Hole? conform SR-EN-1069-1. Ambele tobogane vor porni de pe aceeasi platforma de start situata la 8 m inaltime. Platforma va fi fabricata din otel galvanizat la cald, cu respectarea normelor europene cu privire la spatiul minim prevazut, pentru numar maxim de utilizatori, care se regasesc pe platforma. De asemenea in cadrul acestui contract se achizitioneaza si servicii de proiectare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
37535240-1 - Tobogane pentru terenuri de joaca (Rev.2)
44210000-5-Structuri si parti de structuri (Rev.2)
79930000-2-Servicii de proiectare specializata (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
591, 060.7RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
67
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S139-232425din21.07.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 61115 Denumirea: Amenajare Strand Neptun Zona N-E-Furnizare tobogane cu jet de apa, structura metalica de sustinere a
V.1) Data atribuirii contractului 02.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DRAST COMPANY S.R.L.
Adresa postala: Str. Independentei, Nr. 7-9, Localitatea: Arad, Cod postal: 310161, Romania, Tel. 0357 440 897, Email: [email protected], Fax: 0357 440 897
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 607258.06 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 591060.70 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, se vareoferta in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL ARAD SECTIA COMERCIALA
Adresa postala: B-DUL VASILE MILEA NR. 2-4, Localitatea: ARAD, Cod postal: 310131, Romania, Tel. +40 257251700
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Arad, Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: B-dul Revolutiei, nr. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Tel. +40 257281850-134, Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.11.2012 11:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer