Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Amenajare subsol magazie bilete St Grivita


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
183.788 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. CONCRET CONSTRUCT S.R.L
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 61684/20.05.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: RTFC Bucuresti - Piata Garii de Nord nr. 1, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010858, Romania, Punct(e) de contact: Carmen Floroiu, Tel.021/310.11.50, Email: [email protected], Fax: 021/311.42.76
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Amenajare subsol magazie bilete St Grivita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: St Grivita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Amenajare subsol magazie bilete St Grivita
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453100-8 - Lucrari de renovare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
183, 788RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10 Denumirea: Amenajare subsol magazie bilete St Grivita
V.1) Data atribuirii contractului 4/15/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. CONCRET CONSTRUCT S.R.L
Adresa postala: Str. Vlasiei, nr. 80, sat Branesti, com. Branesti, jud. Ilfov, Localitatea: Branesti, Cod postal: 70000, Romania, Fax: 021 224.03.52
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 186071.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 183788.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CNSC
Adresa postala: Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/3195180, Email: [email protected], Fax: 021/3195183
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la data luarii la cunostinta despre decizia autoritatii contractante
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic
Adresa postala: Piata Garii de Nord nr. 1-3, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010858, Romania, Tel.021/3114276, Fax: 021/3114276
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.05.2009 14:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer