Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Amenajare teren de fotbal cu gazon artificial


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
373.552 RON

Castigatorul Licitatiei: SC AUTOPRIMA SERV SRL
Anunt de atribuire numarul 70020/12.10.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU
Adresa postala: STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR.42, Localitatea: Mihail Kogalniceanu, Cod postal: 907195, Romania, Punct(e) de contact: VALER IOSIF MURESAN, Tel.0241.258787, Email: [email protected], Fax: 0241.258156
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Amenajare teren de fotbal cu gazon artificial
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: com.Mihail Kogalniceanu, jud.Constanta
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari suplimentare conform proiectului tehnic
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212210-1 - Lucrari de constructii de complexe sportive monovalente (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
373, 552RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2 Denumirea: Amenajare teren de fotbal cu gazon artificial
V.1) Data atribuirii contractului 9/2/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC AUTOPRIMA SERV SRL
Adresa postala: str.Nicolae Iorga nr.20, et.3, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900612, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 374368.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 373552.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
actul aditional nr.2/02.09.2009 reprezinta lucrari suplimentare la contractul de lucrari nr.7085/22.05.2009
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6 , sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Oficiul juridic din cadrul autoritatii contractante
Adresa postala: str.Tudor Vladimirescu nr.42, Localitatea: Mihail Kogalniceanu, Cod postal: 907195, Romania, Tel.0241258787, Fax: 0241258156
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la comunicare anuntului de atribuire
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Mihail Kogalniceanu
Adresa postala: str.Tudor Vladimirescu nr.42, Localitatea: Mihail Kogalniceanu, Cod postal: 907195, Romania, Tel.0241258787, Fax: 0241258156
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.10.2009 15:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer