Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Amenajare trotuare pentru circulatie pietonala Calinesti, Catina, Novacesti


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
700.744 RON

Castigatorul Licitatiei: Cast S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 30708/05.11.2007
Informatii anunt de participare asociat 15173
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA FLORESTI
Adresa postala: str. Principala, nr. 604, comuna Floresti, jud. Prahova, Romania, Localitatea: Floresti, Cod postal: 107255, Romania, Punct(e) de contact: Dumitru Mateescu, Tel.0244369502, Email: [email protected], Fax: 0244362161
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Amenajare trotuare pentru circulatie pietonala Calinesti, Catina, Novacesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Satele Calinesti, Catina, Novacesti din comuna Floresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Imbunatatirea trotuarelor de circulatie pietonala in satele Calinesti, Catina, Novacesti
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233161-5 - Trotuare (Rev.1)
28527430-5-Indicatoare stradale (Rev.1)
45233253-7-Lucrari de imbracare a trotuarelor (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
700, 744.32RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
65%
Descriere:
2.
Garantia acordata lucrarii
20%
Descriere:
3.
Termen de executie
15%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11274 Denumirea: Amenajare trotuare pentru circulatie pietonala Calinesti - Catina - Novacesti
V.1) Data atribuirii contractului 10/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Cast S.R.L.
Adresa postala: COMUNA BANESTI, Localitatea: Banesti, Cod postal: 107050, Romania, Tel.0244333233, Email: [email protected], Fax: 0244333233
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 700744.32 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0384, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Ploiesti
Adresa postala: str. Emil Zola, nr. 4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.0244522445, Email: [email protected], Fax: 0244522452, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspxidInstitutie=42
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Achizitii Publice, Primaria Floresti
Adresa postala: str. Princiapala, nr. 604, Localitatea: Floresti, Cod postal: 107255, Romania, Tel.0244369502, Email: [email protected], Fax: 0244362161
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.11.2007 09:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer