Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Amenajare zona Steaua municipiul Slatina etapa a III a - zona strazilor Plevnei, Vailor, Cuza Voda si Elena Doamna


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.830.507 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. SERENA 94 S.A.
Anunt de atribuire numarul 39363/15.04.2008
Informatii anunt de participare asociat 29618
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Slatina
Adresa postala: Slatina, strada mihail Kogalnicenu nr.1, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230080, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA MOANTA, Tel.0249/439377;407002, Email: [email protected], Fax: 0249/431708;439336, Adresa internet (URL): www.primariaslatina.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Amenajare zona Steaua municipiul Slatina etapa a III a - zona strazilor Plevnei, Vailor, Cuza Voda si Elena Doamna
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: municipiul Slatina
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
executarea lucrarilor de modernizare a cartierului Steaua, in cvartalul cuprins intre strada Plevnei, Vailor, Cuza Voda si Elena Doamna. Aceasta lucrare consta in amenajarea de spatii de parcare, reabilitarea aleilor pietonale, amenajarea spatiilor verzi, reabilitare puncte de colectare a deseurilor menajere, reabilitarea locurilor de joaca pentru copii, reabilitarea retelei de canalizare menajera si pluviala, reabilitare alei carosabile, dotari. Principalele materiale ce se vor folosi sunt beton ciment, mixturi asfaltice, pavele, tuburi PVC. Spatiile de parcare se vor executa cu urmatorul sistem rutier: 4 cm imbracaminte din beton asfaltic, 5 cm strat de rezistenta din mixturi asfaltice - binder, 10 cm strat de baza din beton de ciment, 20cm fundatie din agregate naturale din balast. Spatiile verzi din jurul blocurilor vor fi ingradite cu un gard de protectie. Se pot achizitiona noi lucrari similare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.1)
45233140-2-Lucrari de drumuri (Rev.1)
45233161-5-Trotuare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 830, 507.4RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
55%
Descriere:
2.
Durata de garantie acordata lucrarii
15%
Descriere:
3.
Durata de executie
15%
Descriere:
4.
Programul calitatii propus pentru executia lucrarii
15%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5040 Denumirea: Amenajare zona Steaua, municipiul Slatina, et. aIIIa -zona str.Plevnei, Vailor, Cuza Voda, E. Doamna
V.1) Data atribuirii contractului 3/3/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. SERENA 94 S.A.
Adresa postala: Slatina, strada Cireasov, nr.7, judetul Olt, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230070, Romania, Tel.0249/437365, Fax: 0249/437365
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2360000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1830507.40 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 5
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
nu se accepta oferte alternative
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare Contestatii
Adresa postala: strada Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021310.46.41, Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul APL Juridic
Adresa postala: strada Mihail Kogalniceanu nr.1, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230080, Romania, Tel.0249/439377, Fax: 0249/431708
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.04.2008 10:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer