Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Amenajarea raului Arges pe sectorul baraj Golesti-baraj Ogrezeni in vederea stabilizarii albiei,jud Arges,Dambovita si Giurgiu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
75.576.872 RON

Castigatorul Licitatiei: VALAH CONSTRUCT GRUP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 137313/15.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141812
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA
Adresa postala: str.Calea Campulung , nr.6-8, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110 147, Romania, Punct(e) de contact: Carmen Paius, Tel. +40 248223449, Email: [email protected], Fax: +40 248220878, Adresa internet (URL): www.rowater.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: servicii de gospodarire a apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Amenajarea raului Arges pe sectorul baraj Golesti-baraj Ogrezeni in vederea stabilizarii albiei, jud Arges, Dambovita si Giurgiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Amenajarea raului Arges pe sectorul judetului: Arges, Dambovita si Giurgiu
Codul NUTS: RO31 - Sud - Muntenia
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executare de lucrari de stabilizare talveg si consolidare maluri a raului Arges pe sectorul Acumulare Golesti- Acumulare Ograzeni pe teritoriul judetelor Arges, Dambovita si GiurgiuSe va elabora documentatia tehnica de proiectare faze PT, DE, PAC si se vor executa lucrarile proiectate conform cerintelor din Instructiunile catre Ofertanti si Caietul de Sarcini. Contractul se va incheia conform prevederilor art.205, alin. 1 , lit a) din OUG 34/2006 numai dupa indeplinirea termenului de 11 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2)
45241300-1-Lucrari de constructii de diguri (Rev.2)
45246200-5-Lucrari de protectie a malurilor (Rev.2)
45246400-7-Lucrari de prevenire a inundatiilor (Rev.2)
45247000-0-Lucrari de constructii de baraje, canale, canale de irigatie si apeducte (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
75, 576, 874.45RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S133-221185din13.07.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 176 Denumirea: Amenajarea Raul Arges pe sector Baraj Golesti-Baraj Ogrezeni in vederea stabilizarii albiei
V.1) Data atribuirii contractului 14.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VALAH CONSTRUCT GRUP S.R.L.
Adresa postala: str.NEGRU VODA NR.30 BL.ARG1 SC.A DEMISOL, BIROU 2, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110433, Romania, Tel. +40 348438689, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 348438689
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 88913969.93 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 75576878.45 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
- credite externe cu garantia statului;
- In cazul in care in urma aplicarii criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?, avem doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, se va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret, trimiterea unei noi oferte financiare in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor-sesizarea se face in termen de 5 zile incepind cu ziuaurmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104642, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Nationala Apele Romane ? Administratia Bazinala de Apa Arges Vedea Pitesti-Oficiul Juridic
Adresa postala: Administratia Nationala Apele Romane ? Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea Pitesti, Calea Campulung nr.6-8, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110147, Romania, Tel. +40 248/220878
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.11.2013 11:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer