Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - AMENAJAREA VALEA IEUD IN LOCALITATEA IEUD, JUD. MARAMURES


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.152.403 RON

Castigatorul Licitatiei: SC BENY ALEX SRL
Anunt de atribuire numarul 117436/10.05.2011
Informatii anunt de participare asociat 107076
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APASOMES TISA
Adresa postala:  Vanatorului nr. 17, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400213, Romania, Punct(e) de contact:  Ana Semerean, Tel. 0264-433028, Email:  [email protected], Fax:  0264-433026, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
AMENAJAREA VALEA IEUD IN LOCALITATEA IEUD, JUD. MARAMURES
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Valea Ieud loc. Ieud, jud. Maramures
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
amenajare albie, consolidari mal
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 152, 402.94RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 617 Denumirea: AMENAJARE VALEA IEUD IN LOCALITATEA IEUD, JUD. MARAMURES
V.1) Data atribuirii contractului 4/27/2011
V.2) Numarul de oferte primite 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC BENY ALEX SRL
Adresa postala:  STR. VICTORIEI, NR. 3C, Localitatea:  NEGRESTI OAS, Cod postal:  445200, Romania, Tel. 0261854101, Fax:  0261854103
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5162418.07 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4152402.94 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul Solidaritatea al Uniuni Europene si Bugetul de Stat
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL COMERCIAL CLUJ
Adresa postala:  Str. DOROBANTILOR, NR. 2-4, Localitatea:  CLUJ NAPOCA, Cod postal:  400117, Romania, Tel. 0264596110, Fax:  0264595844
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Bazinala de Apa Somes Tisa ? Compartiment Juridic si Contencios
Adresa postala:  Str. Vanatorului, nr. 17, Localitatea:  Cluj Napoca, Cod postal:  400213, Romania, Tel. 0264433028, Fax:  0264433026
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.05.2011 14:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer