Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Amenajari arhitectural urbanistice - pachet 4


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
14.772.926 RON

Castigatorul Licitatiei: RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A.
Anunt de atribuire numarul 29496/06.02.2008
Informatii anunt de participare asociat 23536
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI)
Adresa postala: BD.GEORGE COSBUC, NR. 6-16, SECTOR 4, BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040532, Romania, Punct(e) de contact: TIBERIU SLOBODA, Tel.021.336.03.60, Email: [email protected], Fax: 021.336.03.60, Adresa internet (URL): www.ps4.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Amenajari arhitectural urbanistice - pachet 4
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Zone existente in sectorul 4, Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Amenajarea arhitectural urbanistica a unor zone, in vederea sporirii confortului locuitorilor sectorului 4.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45112700-2 - Lucrari de arhitectura peisagistica (Rev.1)
74222000-1-Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
14, 772, 926RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 30063 Denumirea: Amenajari arhitectural urbanistice - pachet 4/lot 1
V.1) Data atribuirii contractului 12/12/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RER ECOLOGIC SERVICEBUCURESTI REBU S.A.
Adresa postala: B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU, NR.35, SECTOR 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050881, Romania, Tel.0747124424;021-4073200, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0214105987
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2490046.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2474922.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 30062 Denumirea: Amenajari arhitectural urbanistice - pachet 4/lot 2
V.1) Data atribuirii contractului 12/12/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AZOCHIM S.R.L.
Adresa postala: com CALUGARENI, sat Branistari, Localitatea: Calugareni, Cod postal: 087041, Romania, Tel.0723280222, Email: [email protected], Fax: 0246281222
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2485718.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2462862.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 30066 Denumirea: Amenajari arhitectural urbanistice - pachet 4/lot 3
V.1) Data atribuirii contractului 12/12/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GECA IMPEX P.M. S.R.L.
Adresa postala: Bulevardul Expozitiei, Nr. 5, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012101, Romania, Tel.+40 216655025, Email: [email protected], Fax: +40 216655025, Adresa internet (URL): www.gecapm.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2491266.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2487729.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 30059 Denumirea: Amenajari arhitectural urbanistice - pachet 4/lot 4
V.1) Data atribuirii contractului 12/12/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ECO HORTICULTURA
Adresa postala: str. Nemira, nr.13, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023088, Romania, Tel.021.313.54.55, Fax: 021.313.54.55
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2423627.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2351670.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 30056 Denumirea: Amenajari arhitectural urbanistice - pachet 4/lot 5
V.1) Data atribuirii contractului 12/12/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ECO HORTICULTURA
Adresa postala: str. Nemira, nr.13, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023088, Romania, Tel.021.313.54.55, Fax: 021.313.54.55
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2497784.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2423896.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 30053 Denumirea: Amenajari arhitectural urbanistice - pachet 4/lot 6
V.1) Data atribuirii contractului 12/12/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RER ECOLOGIC SERVICEBUCURESTI REBU S.A.
Adresa postala: B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU, NR.35, SECTOR 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050881, Romania, Tel.0747124424;021-4073200, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0214105987
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2591775.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2571848.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC)
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021.319.16.88, Email: [email protected], Fax: 021.319.82.46, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor O.U.G. nr. 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica - Serviciul Contencios
Adresa postala: bd. George Cosbuc, nr.6-16, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040532, Romania, Tel.021.335.92.30, int. 147, Email: [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.02.2008 10:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer