Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - AMENAJARI EXTERIOARE SISTEMATIZARE PLATFORME TROTUARE Bloc 21 - ANL - STRADA INDEPENDENTEI ORAS CALAN, JUD. HUNEDOARA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
416.582 RON

Castigatorul Licitatiei: DRUPO S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 77341/04.08.2009
Informatii anunt de participare asociat 66151
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL CALAN
Adresa postala: strada Garii, nr.1, oras Calan, jud Hunedoara, Localitatea: Calan, Cod postal: 335300, Romania, Punct(e) de contact: strada Garii, nr.1, oras Calan, jud Hunedoara, Tel.0254730223, In atentia: Petru Stanciu, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0254732954, Adresa internet (URL): www.primariacalan.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
AMENAJARI EXTERIOARE SISTEMATIZARE PLATFORME TROTUARE Bloc 21 - ANL-STRADA INDEPENDENTEIORASCALAN, JUD. HUNEDOARA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Bloc 21 - ANL-STRADA INDEPENDENTEIORASCALAN, JUD. HUNEDOARA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile se vor executa conform proiect 7986/ august 2008elaborat de INSTITUTUL DE PROIECTARE HUNEDOARA DEVASASistematizarea zonei si amenajarea cu urmatoarele lucrari: - Terasamente rezultate din sistematizarea terenului dintreblocurile 20, 21, 23, 24, .- Platforme de circulatie si parcari pentru 33 de autovehicole.-Trotuare pentru circulatia pietonilor cu latimea de 1, 50 m incadrate cu borduri prefabricate din betoncu sectiunea de 10 x 12 cm asezate pe o fundatie din beton de 10 x 20 cm.- canalizre pluviala- amenajare strada Lucian Blaga- Amenajarea unui parc in zona centrala cu suprafata de cca 875 mp prevazut cu trotuare de circulatie cu latimea de 1, 50 m. Pe langa trotuare se vor face din loc in loc largire de 1, 50 x 2, 00 m in care se vor aseza banci. In zonele verzi se va semana gazon, Sistemele rutiere pentru platformele de parcare, strazile de acces vor fi aceleasi cu cele tratate in proiect..
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233226-9 - Lucrari de constructii de drumuri de acces (Rev.2)
45232130-2-Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2)
45233260-9-Lucrari de constructii de cai de acces pentru pietoni (Rev.2)
45236250-7-Lucrari de nivelare a parcurilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
416, 582RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
durata de executie
5%
Descriere:
3.
termen de garantie acordat lucrarilor executate
5%
Descriere:
4.
oferta tehnica
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 13/ 18.06.2009 Denumirea: AMENAJARI EXTERIOARE SISTEMATIZARE PLATFORME, TROTUARE, CANALIZARE APE PLUVIALEBloc 21 - ANL - STR
V.1) Data atribuirii contractului 6/3/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DRUPO S.R.L.
Adresa postala: str. Horea nr. 212, Localitatea: Deva, Cod postal: 330139, Romania, Tel.0254235130, Email: [email protected], Fax: 0254235131
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 500000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 416582.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: stradaStavropoles, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.08.2009 19:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer