Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Amenajari interioare, instalatii electrice, instalatii sanitare, instalatii de incalzire si instalatii de ventilatie la Blocul cu 120 ap din B-dul Unirii nr.57


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
973.800 RON

Castigatorul Licitatiei: LAS PROM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 128150/27.12.2011
Informatii anunt de participare asociat 119834
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA MUNICIPIULUI REGHIN
Adresa postala: REGHIN, P-TA PETRU MAIOR NR.41, Localitatea: Reghin, Cod postal: 545300, Romania, Punct(e) de contact: CAMELIA HARSAN-DIACONU, Tel. 0265511112, Email: [email protected], Fax: 0265512542, Adresa internet (URL): www.primariareghin.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Amenajari interioare, instalatii electrice, instalatii sanitare, instalatii de incalzire si instalatii de ventilatie la Blocul cu 120 ap din B-dul Unirii nr.57
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Reghin, Blocul cu 120 de apart. din B-dul Unirii nr.57
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de amenajari interioare, instalatii electrice, instalatii sanitare, instalatii de incalzire si instalatii de ventilatie la Blocul cu 120 ap din B-dul Unirii nr.57
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45262700-8 - Lucrari de modificare a cladirilor (Rev.2)
45300000-0-Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
45421141-4-Lucrari de compartimentare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
973, 799.82RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
durata de executie a lucrarilor
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 69 Denumirea: Amenaj. interioare, inst.electrice, inst.sanitare, inst.ventilatie la parterul blocului cu 120 ap
V.1) Data atribuirii contractului 25.10.2011
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LAS PROM S.R.L.
Adresa postala: STR. CUZA VODA, NR. 35, AP.1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540027, Romania, Tel. 0265/264436, Email: [email protected], Fax: 0265/311884, Adresa internet (URL): www.lasprom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1152390.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 973799.82 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Credit+bugetul local. Autoritatea contractanta poate opta pentru aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt, in situatia in care pe parcursul executiei lucrarilor apar ca necesare lucrari suplimentare, respectand prev art. 122 lit "i" din OUG 34/2006
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. 0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic din cadrul Primariei Mun. Reghin
Adresa postala: P-ta Petru Maior nr.41, Localitatea: Reghin, Cod postal: 545300, Romania, Tel. 0265511112, Email: [email protected], Fax: 0265512542, Adresa internet (URL): www.primariareghin.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2011 09:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer