Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Amplificare statia 110/20kV Popesti Leordeni


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.140.000 RON

Castigatorul Licitatiei: GENERAL ELECTRO PROEXIM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 72262/18.05.2009
Informatii anunt de participare asociat 61459
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala: Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIU ACHIZITII SI ANTREPRIZE, Tel.2065999, In atentia: CAMELIA NAGHI, Email: [email protected], Fax: 3178490, Adresa internet (URL): www.electrica.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Amplificare statia 110/20kV Popesti Leordeni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Sos. Oltenitei, oras Popesti Leordeni, jud. Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pentru amplificarea statiei de transformare 110/20kV Popesti Leordeni sevor executa lucrari de: -inlocuire transformator T1, 110/20kV, 25 MVA cu un transformator 110/20kV, 40 MVA, - modernizarecelulele de transformator atat 10kV cat si 20kV pentru ambele transformatoare 110/20kV T1 si T5;
-montare: transformator de forta trifazat tip TTUS-ONAF 40 MVA -(1 buc), -montare intreruptor tripolar exteriorcu stingerea arcului electric in SF6 cf. standard ENEL, actionat tripolar, cu dispozitiv cu resort - (2 buc);
-montare separatortripolar de exterior, cu 1CLP, cu doua dispozitive de actionare electrica si manuala (2 buc);
-montare separator tripolar de exterior, cu polii montati in linie, cf standard ENEL, cu un dispozitiv de actionare electrica (2 buc);
-montare separator tripolar de exterior, cu un dispozitiv de actionare electrica (2 buc), separator tripolar de exterior cu 2CLP, cu trei dispozitive de actionare electrica si manuala (1 buc);
-montare separator monopolar de exterior cu 1 CLP, cu doua dispozitive de actionare electrica si manuala (2 buc);
-montare descarcator cu oxid de zinc (2 buc), -montare transformator de curentcu izolatie in SF6 123kV(3 buc);
-refacere racord cablu la 20kV pentru noul transformator T1.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45315400-2 - Instalatii de inalta tensiune (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 140, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SA141
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1177 Denumirea: Amplificare statia 110kV/20kV Popesti Leordeni
V.1) Data atribuirii contractului 5/7/2009
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GENERAL ELECTRO PROEXIM S.R.L.
Adresa postala: STR.CAINENI, NR.20, SECT.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0100, Romania, Tel.021/2225059, Email: [email protected], Fax: 021/2225059, Adresa internet (URL): www.gep.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2013454.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1140000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Autoritatea contractanta pune la dispozitie echipamente electrice. Valoarea echipamentelor puse la dispozitie de catre beneficiar este :1.900.000 lei fara TVA, conformCaiet de sarcini.Echipamentele electrice puse la dispozitie de catre autoritatea contractanta nu vor fi cotate.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOSNR. 6, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Fax: 021-3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Enel Distributie Muntenia S.A.- ServiciulAchizitii si Antreprize
Adresa postala: Bd-ul I. Mihalache nr. 41-43, sector 1, corp C , etaj 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel.021/206 50 83, Fax: 021/206 50 89
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.05.2009 07:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer