Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Analizator - Analizor genetic, Analizator - Sistem PCR multiexperiment Analizator - Sistem cuantificare acizi nucleici, Analizatoare - Sistem platforma de secventiere ADN, Analizator - Sistem Real Time PCR, Analizator - Sistem de electroforeza capilara p


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.574.285 RON

Castigatorul Licitatiei: TAXON SOLUTIONS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147380/13.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144262
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea din Bucuresti
Adresa postala: B-dul Mihail Kogalniceanu 36-46 sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050107, Romania, Punct(e) de contact: Cristi Sandu, Tel. +40 213077376, Email: [email protected], Fax: +40 213139575, Adresa internet (URL): www.unibuc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Universitate
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Analizator - Analizor genetic, Analizator - Sistem PCR multiexperiment Analizator - Sistem cuantificare acizi nucleici, Analizatoare - Sistem platforma de secventiere ADN, Analizator - Sistem Real Time PCR, Analizator - Sistem de electroforeza capilara pentru analiza fragmente ADN si ARN, Citometru - Citometru in flux, Echipmamente optice - Statie de lucru pentru cariotipare si FISH
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Splaiul Independentei nr 91-95
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Analizator - Analizor genetic, Analizator - Sistem PCR multiexperiment Analizator - Sistem cuantificare acizi nucleici, Analizatoare - Sistem platforma de secventiere ADN, Analizator - Sistem Real Time PCR, Analizator - Sistem de electroforeza capilara pentru analiza fragmente ADN si ARN, Citometru - Citometru in flux, Echipmamente optice - Statie de lucru pentru cariotipare si FISH
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38434000-6 - Analizoare (Rev.2)
38000000-5-Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor) (Rev.2)
38434510-4-Citometre (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 574, 285RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S206-356419din23.10.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1868 Denumirea: Contract de furnizare Analizatoare
V.1) Data atribuirii contractului 28.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TAXON SOLUTIONS S.R.L.
Adresa postala: str. Maior Coravu Ion, nr. 57, et. 9, ap. 28, sect. 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021973, Romania, Tel. 0729852168, Email: [email protected], Fax: 0212103500
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 44760000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3343000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2
Contract nr: 1872 Denumirea: Contract Furnizare Citometru si Echipament optic
V.1) Data atribuirii contractului 28.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIST LIFE SCIENCE S.R.L.
Adresa postala: STR. ION URDAREANU, NR.34, ETAJ 3, SECT.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050688, Romania, Tel. +40 214103033, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 214103038, Adresa internet (URL): www.medist-ls.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 44760000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 722885.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4, 5
Contract nr: 1870 Denumirea: Contract furnizare Sistem real-time PCR si Sistem electroforeza
V.1) Data atribuirii contractului 28.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Omnivet Impex S.R.L.
Adresa postala: Str. Chimirului, nr. 14, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 052041, Romania, Tel. 021-2115283, Email: [email protected], Fax: 021-2115283
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 44760000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 410000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS CCE Axa 2 " Platforma de Cercetare in Biologie si Ecologie Sistemica cod SMIS CSNR 14043 Contract de finantare nr 258/28.09.2013
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI ? BIROU ACHIZITII; DIRECTIA JURIDICA
Adresa postala: Bd. Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050107, Romania, Tel. +40 213077376, Email: [email protected], Fax: +40 213139575
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.02.2014 13:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer