Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Angrenaje, elemente de angrenare si de antrenare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
813.600 RON

Castigatorul Licitatiei: POPECI UTILAJ GREU S.A.
Anunt de atribuire numarul 134790/13.08.2012
Informatii anunt de participare asociat 127561
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Complexul Energetic Turceni S.A.
Adresa postala: Str. Uzinei, Nr.1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: Gheorghe DEACONU, Tel. +40 253335045, In atentia: Gheorghe Deaconu, Email: [email protected], Fax: +40 25334263, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Angrenaje, elemente de angrenare si de antrenare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Matasari, judetul Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare Angrenaje, elemente de angrenare si de antrenare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42142000-6 - Piese pentru elemente de angrenare si de antrenare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
813, 600RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 404/ET Denumirea: Angrenaje, elemnte de angrenare si de antrenare
V.1) Data atribuirii contractului 24.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
POPECI UTILAJ GREU S.A.
Adresa postala: STRADA TEHNICII NR.1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200440, Romania, Tel. +40 0251437089, Email: [email protected], Fax: +40 0251437000, Adresa internet (URL): www.popeci.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 310000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 477/ET Denumirea: Angrenaje, elemente de angrenare si de antrenare
V.1) Data atribuirii contractului 08.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VULCAN INDUSTRY S.R.L.
Adresa postala: sect.3, str.Mihai Bravu, nr.440, bl.V12, sc.1, et.7, ap.31, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030331, Romania, Tel. 0752/093823, Email: [email protected], Fax: 021/3260166
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 503600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 4, 5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Avand in vedere prevederile: - H.G. nr.1024/2011 privind unele masuri de reorganizare a producatorilor de energie electric de sub autoritatea M.E.C.M.Afaceri, prin infiintarea S.C. Complexul Energetic Oltenia ? S.A;
- sentintei nr. 6 pronuntata de Tribunalul Gorj in sedinta publica din data de 16.05.2012 in dosarul nr. 5280.Luand in considerare: - Inregistrarea la O.R.C.de pe langa Tribunalul Gorj a S.C.Complexul Energetic Oltenia ? S.A;
- Radierea SC C.E. Craiova S.A , S.C C.E.Turceni S.A, SC C.E. Rovinari S.A, S.N.L.O. S.A, ; se constata faptul ca prin efectul legii incepand cu data de 31.05.2012 S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A, societate administrata in sistem dualist, cu sediul in loc. Turceni, str. Uzinei nr.1, judetul Gorj, cod postal 217520, telefon 0253/335045, fax 0253/335081, avand C.U.I 30267310, inregistrata laO.R.C. de pe langa Tribunalul Gorj sub numarul J18/311/31.05.2012, cont virament RO59RZBR0000060014652248 deschis la Raiffeisen Bank ? Sucursala Tg ? Jiu, reprezentata legal prin dl. Constantin Balasoiu in calitate de Director General Executiv si dna. Veronica Nica in calitate de Director Divizie Financiara, preia, toate drepturile si va fi tinut de toate obligatiile S.C. C.E. Turceni S.A si pe cale de consecinta se subroga in drepturile si obligatiile ce decurg din executarea contractelor incheiate cu SC POPECI UTILAJ GREU SA respectiv SC VULCAN INDUSTRY SRL , astfel incat partile contractante sunt SC CEO SA -Sucursala Electrocentrale Turceni si SC POPECI UTILAJ GREU SA pt contractul 404/ET/24.07.2012 respectivSC CEO SA -Sucursala Electrocentrale Turceni si SC VULCAN INDUSTRYpt ctr. nr.477/ET/08.08.2012
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Gorj-Sectia Comerciala
Adresa postala: Str. T. Vladimirescu nr.34, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253212536, Fax: +40 253212536
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A., -Sucursala Electrocentrale Turceni -Directia Comerciala
Adresa postala: Str. Uzinei, Nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel. +40 253335045, Fax: +40 25334263
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.08.2012 08:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer