Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Ansamblu cap tractor si semiremorca


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.993.792 RON

Castigatorul Licitatiei: MHS TRUCK&BUS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 123799/12.10.2011
Informatii anunt de participare asociat 116087
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALAAPELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT
Adresa postala:  B-dul Mihai Viteazu, nr.32, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300222, Romania, Punct(e) de contact:  Alexandra Berlo, Tel. 0256492097, Email:  [email protected], [email protected], [email protected], Fax:  0256491798, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Gospodarirea apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Ansamblu cap tractor si semiremorca
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Timisoara, str.Gheorghe Adam, nr.15
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Ansamblu Cap tractor si semiremorca
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34144000-8 - Autovehicule cu utilizare speciala (Rev.2)
34223100-7-Semiremorci (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 993, 792RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
85%
Descriere:
2.
termen livrare
15%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S117-193196din21.06.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 30 Denumirea: Ansamblu cap tractor si semiremorca
V.1) Data atribuirii contractului 9/7/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MHS TRUCK&BUS S.R.L.
Adresa postala:  Bdul.Iuliu Maniu, nr.592, Corpul 3, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  061129, Romania, Tel. 0214075900, Email:  [email protected];[email protected];[email protected];[email protected]; [email protected], Fax:  0214075979, Adresa internet (URL):  www.man.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5904000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4993792.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Timisoara sectia Comerciala
Adresa postala:  str. Tepe Voda, nr. 2A, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300055, Romania, Tel. 0256/498054
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al ABA Banat
Adresa postala:  b-dul Mihai Viteazu, nr. 32, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300222, Romania, Tel. 0256/491848
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.10.2011 11:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer