Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ANSAMBLU SE LOCUINTE SOCIALE 60 APARTAMENTE MUNICIPIUL TURDA JUDETUL CLUJ -proiectare si executie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.799.724 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C.ACSA S.A.
Anunt de atribuire numarul 79264/16.10.2009
Informatii anunt de participare asociat 70095
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL TURDA(PRIMARIA MUNICIPIULUI TURDA)
Adresa postala: P-TA 1 DECEMBRIE 1918, NR. 28, Localitatea: Turda, Cod postal: 401184, Romania, Punct(e) de contact: FLOARE BUDUSAN, Tel.0264313160, Email: [email protected], Fax: 0264317081, Adresa internet (URL): www.primturda.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ANSAMBLU SE LOCUINTE SOCIALE60 APARTAMENTE MUNICIPIUL TURDAJUDETUL CLUJ -proiectare si executie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Turda
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectarea si executie a unui ansamblu locuinte sociale , compus din 5 tronsoane, D+P+3E 60 apartamenteFiecare tronson va avea 4 apartamente cu 1 camera si 8 apartamente cu 2 camere
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45215220-5 - Lucrari de constructii de cladiri sociale, altele decat caminele si structurile cu caracter social (Rev.2)
71220000-6-Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 799, 724RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
65%
Descriere:
2.
propunerea tehnica
35%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11534 Denumirea: ANSAMBLU LOCUINTE SOCIALE-60 APARTAMENTE MUNICIPIUL TURDA, JUDETUL CLUJ PROIECTARE SI EXECUTIE
V.1) Data atribuirii contractului 9/25/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.ACSA S.A.
Adresa postala: str.N.Titulescunr.2judetul Cluj, Localitatea: C-Turzii, Cod postal: 3300, Romania, Tel.0264 365140, Fax: 0264 365141
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6554390.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
anunt de intentie nr 12708/12.11.2008
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.3104641, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CLUJ
Adresa postala: P-ta Stefan cel Marenr.1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264-313160
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
Adresa postala: P-ta 1 Decembrie 1918nr.28, Localitatea: Turda, Cod postal: 401184, Romania, Tel.0264-313160
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.10.2009 14:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer