Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ANTINEOPLAZICE


Anunt de participare numarul 144302/13.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL MUNICIPAL DR. ALEXANDRU SIMIONESCU HUNEDOARA
Adresa postala: STR. VICTORIEI, NR14, HUNEDOARA, Localitatea: Hunedoara, Cod postal: 331057, Romania, Punct(e) de contact: farmacie, Tel. +40 254744141, In atentia: Farm. Drg. Toma Felicia, Email: [email protected], Fax: +40 254744141, Adresa internet (URL): www.spital-munhunedoara. info/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SPITAL
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ANTINEOPLAZICE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spital Municipal"Dr.Alexandru Simionescu"Hunedoara - farmacie
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 1 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 371, 620.4 si 4, 451, 321.76RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: LUNAR;val. estimata fara tva a AC : min. 371620.40/luna- max.4451321.76lei/ 12luni;Val min. estimata -1luna, Val.max estimata 12luni.Val. estimata fara tva a contr.subsecv: min 371620.4lei/luna-max 1113512.64lei/3 luni;Val.min. estim. -1luna, Val. max-3luni;Incheierea contractelor subsecvente se va face in functie de necesitatile autoritatii contractante, cantitatile minime si maxime fiind estimative
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lot1 CYCLOPHOSPHAMIDUM200mg
lot2 DACARBAZINUM 200mg
lot3 METHOTREXATUM 10mg/ml 50 mgMETHOTREXATUM 10mg/ml 20 mgMETHOTREXATUM 5mg/ml 5 mg
lot4 PEMETREXEDUM 500mg
lot5 FLUDARABINUM 50mg
lot6 FLUOROURACILUM 50mg/ml, 500 mg
lot7 GEMCITABINUM CONC. PT. SOL. PERF.1000 mgGEMCITABINUM CONC. PT. SOL. PERF.200 mg
lot8 GEMCITABINUM PULB. PT. SOL. PERF.1000 mgGEMCITABINUM PULB. PT. SOL. PERF.200mg
lot9 VINBLASTINUM SULPHAS 1mg/ml, 10 mg/10 ml
lot10 VINCRISTINUM 1mg
lot11 VINORELBINUM 10mg/ml, 10 mg
lot12 VINORELBINUM 10mg/ml, 50 mg
lot13 ETOPOSIDUM 100mg/5ml
lot14 PACLITAXELUM 6mg/ml, 30 mgPACLITAXELUM 6mg/ml, 100 mgPACLITAXELUM 6mg/ml, 300 mg
lot15 DOCETAXELUM 20mg/ml. 140 mgDOCETAXELUM 20 mg/0, 5 mlDOCETAXELUM 80 mg/2 ml
lot16 DOCETAXELUM 20mg/1mlDOCETAXELUM 80mg/4ml
lot17 DOXORUBICINUM 2mg/ml, 10 mgDOXORUBICINUM conc 2mg/ml, 50 mg
lot18 DOXORUBICINUM Liposomal 2mg/ml, 20 mgDOXORUBICINUM Liposomal 2mg/ml, 50 mg
lot19 DOXORUBICINUM pulb 2mg/ml, 50 mg
lot20 EPIRUBICINUM 2mg/ml, 100 mgEPIRUBICINUM 2mg/ml, 10 mgEPIRUBICINUM 2mg/ml, 50 mg
lot21 IDARUBICINUM 5mg
lot22 MITOXANTRONUM 2mg/ml, 20 mg/10ml
lot23 BLEOMYCINUM SULFAS 15mg
lot24 CISPLATINUM 10mg/20ml
lot25 CISPLATINUM 50mg/100ml
lot26 CARBOPLATINUM 10mg/ml, 150 mgCARBOPLATINUM 10mg/ml, 450 mg
lot27 OXALIPLATINUM 5mg/ml, 100mg/20mlOXALIPLATINUM 5mg/ml, 50mg/10ml
lot28 RITUXIMABUM 10mg/ml, 100 mgRITUXIMABUM 10mg/ml, 500 mg
lot29 TRASTUZUMABUM 150mg
lot30 ALEMTUZUMABUM 30mg/ml, 30 mg
lot31 CETUXIMABUM 5mg/ml, 100 mg/20ml
lot32 BEVACIZUMABUM 25mg/ml, 100 mgBEVACIZUMABUM 25mg/ml, 400 mg
lot33 TEMSIROLIMUSUM 25mg/ml, 30 mg
lot34 TOPOTECAMUM CONC. PT. SOL. PERF.4mg/4ml
lot35 TOPOTECAMUM PULB.CONC.SOL.PERF. 4mg
lot36 IRINOTECANUM 20mg/ml, 100 mgIRINOTECANUM 20mg/ml, 300 mg
lot37 BORTEZOMIBUM 3, 5mg
lot38 LEUPRORELINUM 11, 25mgLEUPRORELINUM 3, 75mg
lot39 GOSERELINUM 10, 8 mgGOSERELINUM 3, 6mg
lot40 TRIPTORELINUM 11, 25mgTRIPTORELINUM 3, 75mg
lot41 FILGRASTIMUM (G-CSF) 30MU/0, 5ml
lot42 FILGRASTIMUM (G-CSF) 60MU/ml
lot43 FILGRASTIMUM (G-CSF) 300mcg/0, 5ml
lot44 PEGFILGRASTIMUM 6mg/0, 6 ml
lot45 INTERFERONUM ALFA 2A 3Mui/0, 5mlINTERFERONUM ALFA 2A 9Mui/0, 5ml
lot46 INTERFERONUM ALFA 2B 18 milioane U.I.INTERFERONUM ALFA 2B 30 milioane U.I.
lot47 ACIDUM CLODRONICUM 300mg/ 5ml
lot48 ACIDUM CLODRONICUM 60mg/ml, 300 mg
lot49 ACIDUM PAMIDRONICUM 15mg
lot50 ACIDUM PAMIDRONICUM 30mgACIDUM PAMIDRONICUM 60mg
lot51 ACIDUM IBANDRONICUM 6mg/ 6ml
lot52 ACIDUM ZOLEDRONICUM 4mg/ 5ml
lot53 IFOSFAMIDUM 1000 mg
lot54 MESNUM 400mg/ 4ml
lot55 CALCII FOLINAS 10mg/ml, 100 mgCALCII FOLINAS 10mg/ml, 30 mg
lot56 CALCII FOLINAS 3mg/ml, 30 mg
lot57 FULVESTRANT 250 mg/ 5 ml
lot58 LEUPRORELINUM 22, 5mg
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33652100-6 - Antineoplazice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lot1 CYCLOPHOSPHAMIDUM: cont.(min80-max240)-(min80-max960)AC
lot2 DACARBAZINUM: cont.(min20-max60)-(min20-max240)AC
lot3 METHOTREXATUM 50 mg: cont.(min20-max60)-(min20-max240)AC
METHOTREXATUM 20 mg: cont.(min20-max60)-(min20-max240)AC
METHOTREXATUM 5 mg: cont.(min20-max60)-(min20-max240)AC
lot4 PEMETREXEDUM: cont.(min2-max6)-(min2-max24)AC
lot5 FLUDARABINUM: cont.(min10-max30)-(min10-max120)AClot6 FLUOROURACILUM: cont.(min100-max300)-(min100-max1200)AC
lot7 GEMCITABINUM CONC.PT.SOL.1000 mg: cont.(min30-max90)-(min30-max360)AC
GEMCITABINUM CONC.PT.SOL.200 mg: cont.(min90-max270)-(min90-max1080)AC
lot8 GEMCITABINUM PULB.PT.SOL.PERF. 1000 mg: cont.(min30-max90)-(min30-max360)AC
GEMCITABINUM PULB.PT.SOL.PERF. 200mg: cont.(min90-max270)-(min90-max1080)AC
lot9 VINBLASTINUM SULPHAS: cont.(min2-max6)-(min2-max24)AC
lot10 VINCRISTINUM: cont.(min10-max30)-(min10-max120)AC
lot11 VINORELBINUM: cont.(min10-max30)-(min10-max120)AC
lot12 VINORELBINUM: cont.(min10-max30)-(min10-max120)AC
lot13 ETOPOSIDUM: cont.(min60-max180)-(min60-max720)AC
lot14 PACLITAXELUM 6mg/ml, 30 mg: cont.subsecv.(min10-max30)-(min10-max120)AC
PACLITAXELUM100 mg: cont.(min2-max6)-(min2-max24)AC
PACLITAXELUM300 mg: cont.(min2-max6)-(min2-max24)AC
lot15 DOCETAXELUM140 mg: cont.(min1-max3)-(min1-max12)AC
DOCETAXELUM 20 mg: cont.(min10-max30)-(min10-max120)AC
DOCETAXELUM 80 mg: cont.(min4-max12)-(min4-max48)AC
lot16 DOCETAXELUM 20mg: cont.(min10-max30)-(min10-max120)AC
DOCETAXELUM 80mg: cont.(min4-max12)-(min4-max48)AC
lot17 DOXORUBICINUM10 mg: cont.(min40-max120)-(min40-max480)AC
DOXORUBICINUM 50 mg: cont.(min10-max30)-(min10-max120)AC
lot18 DOXORUBICINUM Liposomal 20 mg: cont.(min1-max3)-(min1-max12)AC
DOXORUBICINUM Liposomal 50 mg: cont.(min1-max3)-(min1-max12)AC
lot19 DOXORUBICINUM pulb: cont.(min5-max15)-(min5-max60)AC
lot20 EPIRUBICINUM 100 mg: cont.(min2-max6)-(min2-max24)AC
EPIRUBICINUM 10 mg: cont.(min2-max6)-(min2-max24)AC
EPIRUBICINUM 50 mg: cont.(min2-max6)-(min2-max24)AC
lot21 IDARUBICINUM: cont.(min1-max1)-(min1-max2)AC
lot22 MITOXANTRONUM: cont.(min1-max3)-(min1-max12)AC
lot23 BLEOMYCINUM SULFAS 15mg: cont.(min2-max6)-(min2-max24)AC
lot24 CISPLATINUM 10mg: cont.(min20-max60)-(min20-max240)AC
lot25 CISPLATINUM 50mg: cont.(min10-max30)-(min10-max120)AC
lot26 CARBOPLATINUM 150 mg: cont.(min5-max15)-(min5-max60)AC
CARBOPLATINUM 450 mg: cont.(min20-max60)-(min20-max240)AC
lot27 OXALIPLATINUM 100mg/20ml: cont.(min10-max30)-(min10-max120)AC
OXALIPLATINUM 50mg/10ml: cont.(min10-max30)-(min10-max120)AC
lot28 RITUXIMABUM 100 mg: cont.(min6-max18)-(min6-max72)AC
RITUXIMABUM 500 mg: cont.(min6-max18)-(min6-max72)AC
lot29 TRASTUZUMABUM: cont.(min15-max45)-(min15-max180)AC
lot30 ALEMTUZUMABUM: cont.(min1-max3)-(min1-max12)AC
lot31 CETUXIMABUM: cont.(min.1-max3)-(min.1-max.12)AC
lot32 BEVACIZUMABUM 100 mg: cont.(min8-max24)-(min8-max96)AC
BEVACIZUMABUM400 mg: cont.(min6-max18)-(min6-max72)AC
lot33 TEMSIROLIMUSUM: cont.(min4-max12)-(min4-max48)AC
lot34 TOPOTECAMUM CONC. PT. SOL. PERF. : cont.(min2-max6)-(min2-max24)AC
lot35 TOPOTECAMUM PULB.CONC.SOL.PERF.: cont.(min2-max6)-(min2-max24)AC
lot36 IRINOTECANUM: cont.(min16-max48)-(min16-max192)AC
IRINOTECANUM300 mg0: cont.(min1-max3)-(min1-max12)AC
lot37 BORTEZOMIBUM : cont.(min6-max18)-(min6-max72)AC
lot38 LEUPRORELINUM 11, 25mg: cont.(min1-max3)-(min1-max12)AC
LEUPRORELINUM 3, 75mg: cont.(min2-max6)-(min2-max24)AC
lot39 GOSERELINUM 10, 8 mg: cont.(min2-max6)-(min2-max24)AC
GOSERELINUM3, 6mg: cont.(min30-max90)-(min30-max360)AC
lot40 TRIPTORELINUM11, 25mg: cont.(min1-max3)-(min1-max12)AC
TRIPTORELINUM3, 75mg: cont.(min3-max9)-(min3-max36)AC
lot41 FILGRASTIMUM: cont.(min30-max90)-(min30-max360)AC
lot42 FILGRASTIMUM: cont.(min40-max120)-(min40-max480)AC
lot43 FILGRASTIMUM: cont.(min10-max30)-(min10-max120)AC
lot44 PEGFILGRASTIMUM: cont.(min6-max18)-(min6-max72)AC
lot45 INTERFERONUM ALFA 2A3Mui: cont.(min24-max72)-(min24-max288)AC
INTERFERONUM ALFA 2A9Mui: cont.(min24-max72)-(min24-max288)AC
lot46 INTERFERONUM ALFA 2B18: cont.(min1-max3)-(min1-max12)AC
INTERFERONUM ALFA 2B30: cont.(min1-max3)-(min1-max12)AC
lot47 ACIDUM CLODRONICUM: cont.(min1-max3)-(min1-max12)AC
lot48 ACIDUM CLODRONICUM: cont.(min1-max3)-(min1-max12)AC
lot49 ACIDUM PAMIDRONICUM: cont.(min1-max4)-(min1-max4)AC
lot50 ACIDUM PAMIDRONICUM 30: cont.(min2-max6)-(min2-max24)AC
ACIDUM PAMIDRONICUM 60mg: cont.(min2-max6)-(min2-max24)AC
lot51 ACIDUM IBANDRONICUM: cont.(min10-max30)-(min10-max120)AC
lot52 ACIDUM ZOLEDRONICUM: cont.(min15-max45)-(min15-max.180)AC
lot53 IFOSFAMIDUM: cont.(min3-max9)-(min3-max36)AC
lot54 MESNUM: cont.(min3-max9)-(min3-max36)AC
lot55 CALCII FOLINAS100 mg: cont.(min10-max30)-(min10-max120)AC
CALCII FOLINAS30 mg: cont.(min10-max30)-(min10-max120)AC
lot56 CALCII FOLINAS 3mg/ml: cont.(min1-max2)-(min1-max2)AC
lot57 FULVESTRANT: cont.(min6-max18)-(min6-max72)AC
lot58 LEUPRORELINUM: cont.(min1-max3)-(min1-max12)AC
Valoarea estimata fara TVA: intre 371, 620.4 si 4, 451, 321.76RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se poate constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, sub forma de scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante care se prezinta in original, in cuatumul si pentru perioada mentionate sau prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor sau a unei sume in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de participare este redusa ca valoare(echivalen?a pentru o garan?ie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile). Cuantumul garantiei de participare este de 1 %pentru: loturile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 (conform ANEXA B) si pt.lot28:4256.63, lot29:4251.91, lot32:4285.68;Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei este 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.contul in care se poate depune garantia de participare este: RO94TREZ3675006XXX002384, Deschis la TREZORERIA HUNEDOARA.Valoarea garantiei de participare care se va retine: conf.art.278^1 alin.(1), lit.a) din OUG 34/2006 este ptr.lot4:1210.82, lot7:1117.41, lot8:1117.41, lot15:1379.95, lot16:1150.50, lot27:1125.64, lot33:1793.84, lot36:1483.36, lot37:3302.77, lot39:1565.51, lot41:961.38, lot42:778.08, lot44:2381.53, lot51:1081.64, lot52:1977.21, lot57:1117.36; conf.art.278^1 alin.(1), lit.b)din OUG 34/2006 este ptr. lot28:4256.63, lot29:4251.91, lot32:4285.68; Loturile: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 34, 35, 38, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 58 nu se incadreaza in prev.art.278^1 alin.(1), lit.a)si lit.b)din OUG 34/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri alocate din venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea-in conformitate cu Formularul nr. 4;Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare-in conformitate cu Formularul 7;Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.Declaratie privind neincardarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006-Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003;Persoanele cu functie de decizie din cadrul institutiei (cf. Art. 69 lit. A sunt: Dr. Bende Barna Gavril -manager; Dir. Finan-contabil interimar Ec. Stefan Nicusor Eduard; Av. Lazar Dan; Sef birou achiz. Ec. Visky Adriana;birou achiz. Ec. Voinia Gabriela;Sef serv aprov- transport, achiz publiceSing. Sunda Nicolae; Drg.Farm.Toma Felicia;Regis.med.Jurca Daniel; dr.Radu Carolina dir.medical interimar; Dir.ingrij. interimar Suteu Claudia Elena, completare formular 9.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP 314/12.10.2010Formular 6;Informatii generale-Formularului nr 2 Informatii Generale; Certificat constatator eliberat de ONRC in original /copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul. Obiectul contractului trebuie sa aibe corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Pentru ofertantul clasat pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire , prezentarea pentru conformitate a documentului in original / copie legalizata.Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii conform Legii 176/2000 privind dispozitivele medicale copie semnata si stampilata conform cu originalul;Autorizatie de punere pe piata de la Ministerul Sanatatii, Agentia Nationala a Medicamentului .(cf.lg.95/2006 si OMS 895/2006);
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In aceasta etapa, procesul repetitiv de reofertare se refera numai la preturi, criteriul de evaluare fiind pretul cel mai scazut. Licitatia electronica se va realiza si finaliza intr-o singura runda - 1 zi (24 ore). La momentul finalizarii Licitatiei Electronice, sistemul informatic va pune la dispozitia autoritatii contractante clasamentul rezultat ca urmare a derularii acestei faze, determinat prin luarea in considerare a ofertelor finale introduse de ofertantii participanti si pe baza criteriului de atribuire stabilit.In cazul in care ofertantul declarat Admis , si care este inregistrat in SEAP, nu modifica, in cadrul fazei de licitatie electronica, elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv (PRETUL) , la stabiilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, introdusa in prealabil in SEAP de autoritatea contractanta
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S065-108855 din 03.04.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.07.2013 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.08.2013 08:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.08.2013 10:00
Locul: Amfiteatru - Spitalul Municipal "Dr.Alexandru Simionescu"
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Operatori si imputerniciti ai acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In caz de egalitate de pret , autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Departajarea se va face pentru ofertele clasate pe locurile: 1.2 si 3 , care au preturi egale fara a fi afectate locurile anterioare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
sunt cele prevazute la art. 256(2) din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.06.2013 15:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer