Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ANTINEOPLAZICE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
223.822 RON

Castigatorul Licitatiei: ACTAVIS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 139686/03.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL MUNICIPAL DR. ALEXANDRU SIMIONESCU HUNEDOARA
Adresa postala: STR. VICTORIEI, NR14, HUNEDOARA, Localitatea: Hunedoara, Cod postal: 331057, Romania, Punct(e) de contact: farmacie, Tel. +40 254744141, In atentia: Farm. Drg. Toma Felicia, Email: [email protected], Fax: +40 254744141, Adresa internet (URL): www.spital-munhunedoara. info/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SPITAL
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ANTINEOPLAZICE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spital Municipal"Dr.Alexandru Simionescu"Hunedoara - farmacie
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot 1 5-FLUOROURACIL 50mg/ml, 1000 mg flaconLot 2 GEMCITABINA 1000 mg flaconGEMCITABINA 200 mg flaconLot 3 TORISEL 25mg/ml, 30 mg flaconLot 4 TAXOTERE 20mg/1ml flaconTAXOTERE 80mg/4ml flaconLot 5 CAELYX 2mg/ml, 20 mg flaconLot 6 SINPLATIN 10mg/10ml flaconLot 7 CARBOPLATIN 10mg/ml, 450 mg flaconLot 8 OXALIPLATIN 5mg/ml, 100mg/20ml flaconOXALIPLATIN 5mg/ml, 50mg/10ml flaconLot 9 MABTHERA 10mg/ml, 100 mg flaconMABTHERA 10mg/ml, 500 mgLot 10 AVASTIN 25mg/ml, 100 mg flaconAVASTIN 25mg/ml, 400 mg flaconLot 11 VELCADE 3, 5mg flaconLot 12 ZARZIO 60MU/ml, 30 MU/0.5ml seringa preumplutaLot 13 NEULASTA 6mg/0, 6 ml seringa preumplutaLot 14 BONDRONAT 6mg/ 6ml flaconLot 15 ZOMETA 4mg/ 5ml flaconLot 16 FOLCASIN 10mg/ml-10mlLot 17 HYDREA 500mg
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33652100-6 - Antineoplazice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
223, 821.58RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 152 Denumirea: GEMCITABINA
V.1) Data atribuirii contractului 15.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ACTAVIS S.R.L.
Adresa postala: BD. ION MIHALACHE, NR. 11, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011171, Romania, Tel. 3514567, Email: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected], Fax: 3514565, Adresa internet (URL): www.sindan.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8065.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3237.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 153 Denumirea: TAXOTERE
V.1) Data atribuirii contractului 15.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ACTAVIS S.R.L.
Adresa postala: BD. ION MIHALACHE, NR. 11, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011171, Romania, Tel. 3514567, Email: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected], Fax: 3514565, Adresa internet (URL): www.sindan.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 30918.25 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6904.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 154 Denumirea: SINPLATIN
V.1) Data atribuirii contractului 15.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ACTAVIS S.R.L.
Adresa postala: BD. ION MIHALACHE, NR. 11, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011171, Romania, Tel. 3514567, Email: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected], Fax: 3514565, Adresa internet (URL): www.sindan.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3762.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 155 Denumirea: CARBOPLATIN
V.1) Data atribuirii contractului 15.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ACTAVIS S.R.L.
Adresa postala: BD. ION MIHALACHE, NR. 11, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011171, Romania, Tel. 3514567, Email: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected], Fax: 3514565, Adresa internet (URL): www.sindan.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5321.60 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3948.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 156 Denumirea: FOLCASIN
V.1) Data atribuirii contractului 15.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ACTAVIS S.R.L.
Adresa postala: BD. ION MIHALACHE, NR. 11, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011171, Romania, Tel. 3514567, Email: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected], Fax: 3514565, Adresa internet (URL): www.sindan.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 353.64 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 175.08 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 168 Denumirea: OXALIPLATIN
V.1) Data atribuirii contractului 15.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ACTAVIS S.R.L.
Adresa postala: BD. ION MIHALACHE, NR. 11, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011171, Romania, Tel. 3514567, Email: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected], Fax: 3514565, Adresa internet (URL): www.sindan.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 28140.90 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6156.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 157 Denumirea: CAELYX
V.1) Data atribuirii contractului 15.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMEXIM S.A.
Adresa postala: Str. Ing. George Constantinescu, Nr. 2, etaj 1-3, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020339, Romania, Tel. 021.308.25.00 ; 021.308.26.00, Email: [email protected], Fax: 021.308.25.36, Adresa internet (URL): http: //www.farmexim.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 28901.60 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 28898.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 158 Denumirea: NEULASTA
V.1) Data atribuirii contractului 15.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMEXIM S.A.
Adresa postala: Str. Ing. George Constantinescu, Nr. 2, etaj 1-3, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020339, Romania, Tel. 021.308.25.00 ; 021.308.26.00, Email: [email protected], Fax: 021.308.25.36, Adresa internet (URL): http: //www.farmexim.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 16538.35 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 159 Denumirea: BONDRONAT
V.1) Data atribuirii contractului 15.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMEXIM S.A.
Adresa postala: Str. Ing. George Constantinescu, Nr. 2, etaj 1-3, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020339, Romania, Tel. 021.308.25.00 ; 021.308.26.00, Email: [email protected], Fax: 021.308.25.36, Adresa internet (URL): http: //www.farmexim.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 18027.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14300.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 160 Denumirea: ZOMETA
V.1) Data atribuirii contractului 15.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMEXIM S.A.
Adresa postala: Str. Ing. George Constantinescu, Nr. 2, etaj 1-3, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020339, Romania, Tel. 021.308.25.00 ; 021.308.26.00, Email: [email protected], Fax: 021.308.25.36, Adresa internet (URL): http: //www.farmexim.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 39544.20 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 161 Denumirea: 5-FLUOROURACIL
V.1) Data atribuirii contractului 15.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Romastru Trading S.R.L.
Adresa postala: Str. Biharia nr. 67-77 Corp Cladire 124A-147B bloc Corp D-E, et. 2 ap. Obiectiv 4A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70000, Romania, Tel. +40 212332760, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212332761, Adresa internet (URL): www.romastru.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 707.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 707.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 162 Denumirea: TORISEL
V.1) Data atribuirii contractului 15.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Romastru Trading S.R.L.
Adresa postala: Str. Biharia nr. 67-77 Corp Cladire 124A-147B bloc Corp D-E, et. 2 ap. Obiectiv 4A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70000, Romania, Tel. +40 212332760, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212332761, Adresa internet (URL): www.romastru.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7474.34 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7378.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 163 Denumirea: ZARZIO
V.1) Data atribuirii contractului 15.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Romastru Trading S.R.L.
Adresa postala: Str. Biharia nr. 67-77 Corp Cladire 124A-147B bloc Corp D-E, et. 2 ap. Obiectiv 4A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70000, Romania, Tel. +40 212332760, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212332761, Adresa internet (URL): www.romastru.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9726.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 164 Denumirea: MABTHERA
V.1) Data atribuirii contractului 15.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMEXPERT D.C.I. S.A.
Adresa postala: Str. AMILCAR C. SANDULESCU, NR.7, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060859, Romania, Tel. +40 0214077711, Email: [email protected], Fax: +40 0214077712, Adresa internet (URL): www.farmexpert.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 31959.83 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 34160.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 165 Denumirea: AVASTIN
V.1) Data atribuirii contractului 15.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMEXPERT D.C.I. S.A.
Adresa postala: Str. AMILCAR C. SANDULESCU, NR.7, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060859, Romania, Tel. +40 0214077711, Email: [email protected], Fax: +40 0214077712, Adresa internet (URL): www.farmexpert.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 35477.10 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 35466.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 166 Denumirea: VELCADE
V.1) Data atribuirii contractului 15.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMEXPERT D.C.I. S.A.
Adresa postala: Str. AMILCAR C. SANDULESCU, NR.7, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060859, Romania, Tel. +40 0214077711, Email: [email protected], Fax: +40 0214077712, Adresa internet (URL): www.farmexpert.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 55046.04 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 55032.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 167 Denumirea: HYDREA
V.1) Data atribuirii contractului 15.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMEXPERT D.C.I. S.A.
Adresa postala: Str. AMILCAR C. SANDULESCU, NR.7, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060859, Romania, Tel. +40 0214077711, Email: [email protected], Fax: +40 0214077712, Adresa internet (URL): www.farmexpert.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 65.72 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 60.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.09.2013 12:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer