Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Antrepriza lucrarilor in retelele de medie tensiune apartinand S.C. Enel Distributie Banat S.A., S.C. Enel Distributie Dobrogea S.A.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
25.893.178 RON

Castigatorul Licitatiei: ENERGOMONTAJ S.A.
Anunt de atribuire numarul 144570/13.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142739
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA Timisoara
Adresa postala: str. Pestalozzi, nr. 3-5, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300115, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 0212065084, In atentia: Adina Tudoran, Email: [email protected], Fax: +40 0372871085, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Antrepriza lucrarilor in retelele de medie tensiune apartinand S.C. Enel Distributie Banat S.A., S.C. Enel Distributie Dobrogea S.A.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Retele de medie tensiune: Zona MT-JT Arad si Zona MT-JT Deva, Zona MT-JT Timisoara si Zona MT-JT Resita, Zona MT/JT Tulcea, Zona MT/JT Calarasi, Zona MT-JT Constanta, Zona MT-JT Slobozia
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Antrepriza lucrarilor in retele de medie tensiune, respectiv: inlocuirea coronamentului pe liniile MT aeriene, inlocuire PTA-uri, modificarea configuratiei anumitor tronsoane de linie din LEA n LES, inlocuire conductoare neizolate cu cablu aerian MT, modificare tronsoane de linie realizate in dublu circuit in tronsoane cu un singur circuit, executare racorduri pentru noile PT-uri.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45315500-3 - Instalatii de tensiune medie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
25, 893, 177.72RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SA 82
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S123-211608din27.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 495 Denumirea: Antrepriza lucrari in retele de medie tensiuneSC Enel Distributie Banat, zona mt-jt Arad, Deva
V.1) Data atribuirii contractului 07.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 12
Numarul de oferte admisibile 12
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ENERGOMONTAJ S.A.
Adresa postala: Calea Dorobantilor Nr.103-105, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010561, Romania, Tel. 021/3189325, Email: [email protected], Fax: 021/3189327, Adresa internet (URL): www.saem.ro
PRO-ELECTRO-CONS S.R.L.
Adresa postala: Str.Fagarasului, Nr.20, Sc.E, Etaj 4, Ap.10, Localitatea: Resita, Cod postal: 320210, Romania, Tel. 0255213763, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0255213762, Adresa internet (URL): www.proelectrocons.ro
ELECTRO FIDELITY COMPANY S.R.L.
Adresa postala: Str.Petru Rares, Nr.75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310210, Romania, Tel. 0257/276971, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0257/276971;0257/218744, Adresa internet (URL): www.el-f.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6513936.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6513936.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 496 Denumirea: Antrepriza lucrari in retele de medie tensiune SC Enel Distributie Banat, zona mt-jt Timisoara, Res
V.1) Data atribuirii contractului 07.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 12
Numarul de oferte admisibile 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ENERGOMONTAJ S.A.
Adresa postala: Calea Dorobantilor Nr.103-105, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010561, Romania, Tel. 021/3189325, Email: [email protected], Fax: 021/3189327, Adresa internet (URL): www.saem.ro
ELECTRO CONSULT CARAS S.R.L.
Adresa postala: BD. AL.I.CUZA NR. 53, Localitatea: Resita, Cod postal: 320095, Romania, Tel. 0255219322, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0255228603
COSERI ELECTRIC CO S.R.L.
Adresa postala: Str.Decebal, Nr.34, Localitatea: Ineu, Cod postal: 315300, Romania, Tel. 0257/511810, Email: [email protected], Fax: 0257/511810, Adresa internet (URL): www.coserielectric.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6513936.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6513936.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 497 Denumirea: Antrepriza lucrari in retele de medie tensiune SC Enel Distributie Dobrogea, zona mt-jt Tulcea
V.1) Data atribuirii contractului 07.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MULTIPROD ENERGO S.R.L.
Adresa postala: SOS. SPATARULUI, NR 12, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120226, Romania, Tel. +40 238713661, Email: [email protected], Fax: +40 238713661, Adresa internet (URL): www.multiprodenergo.ro
ENERGY GROUP S.R.L.
Adresa postala: str.Victoriei;nr.43, Garaj nr.1, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820005, Romania, Tel. 0240512077, Email: [email protected], Fax: 0240512077, Adresa internet (URL): energygroup
BACIU S.R.L.
Adresa postala: STR.PODGORIILOR, BL.9, SC.E, AP.15, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820172, Romania, Tel. +40 0745156861, Email: [email protected], Fax: +40 0340103652
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3216326.43 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3216326.43 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 499 Denumirea: Antrepriza lucrari in retele de medie tensiune SC Enel Distributie Dobrogea, zona mt-jt Calarasi
V.1) Data atribuirii contractului 08.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 12
Numarul de oferte admisibile 12
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MULTIPROD ENERGO S.R.L.
Adresa postala: SOS. SPATARULUI, NR 12, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120226, Romania, Tel. +40 238713661, Email: [email protected], Fax: +40 238713661, Adresa internet (URL): www.multiprodenergo.ro
ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala: Str. Manolesti Deal, nr. 33, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710003, Romania, Tel. 0725.319.953; 0231.532.186; 0231.532.188, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0231.532.185, Adresa internet (URL): www.electroalfa.ro
Simco International Impex S.R.L.
Adresa postala: Str. Covasna, nr.10, bl. E15, sc 1, et 1, ap 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041678, Romania, Tel. 031-4054684, Email: [email protected], Fax: 031-4054684
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3216326.43 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3216326.43 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 500 Denumirea: Antrepriza lucrari in retele de medie tensiune SC Enel Distributie Dobrogea, zona mt-jt Constanta
V.1) Data atribuirii contractului 08.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MULTIPROD ENERGO S.R.L.
Adresa postala: SOS. SPATARULUI, NR 12, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120226, Romania, Tel. +40 238713661, Email: [email protected], Fax: +40 238713661, Adresa internet (URL): www.multiprodenergo.ro
Luxten Lighting Company S.A.
Adresa postala: str. Parangului, nr. 76, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 300693, Romania, Tel. +40 021/6688819, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 021/6688823
Energobit S.R.L
Adresa postala: Str. Taietura Turcului, Nr.47/11, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400633, Romania, Tel. 0264207500, Email: [email protected], Fax: 0264207555, Adresa internet (URL): www.energobit.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3216326.43 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3216326.43 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 501 Denumirea: Antrepriza lucrari in retele de medie tensiune SC Enel Distributie Dobrogea, zona mt-jt Slobozia
V.1) Data atribuirii contractului 08.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala: Str. Manolesti Deal, nr. 33, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710003, Romania, Tel. 0725.319.953; 0231.532.186; 0231.532.188, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0231.532.185, Adresa internet (URL): www.electroalfa.ro
Simco International Impex S.R.L.
Adresa postala: Str. Covasna, nr.10, bl. E15, sc 1, et 1, ap 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041678, Romania, Tel. 031-4054684, Email: [email protected], Fax: 031-4054684
ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A.
Adresa postala: Str.Closca, Nr.16-18, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920044, Romania, Tel. +40 243216970, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 243212680
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3216326.43 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3216326.43 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Timis Sectia Comerciala
Adresa postala: Piata Tepes Voda, nr.1-2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300015, Romania, Tel. +40 256494650, Fax: +40 256498092
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.- Directia Juridica si Afaceri Corporatiste
Adresa postala: str. Buzesti nr.62-64, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011017, Romania, Tel. +40 372115694, Fax: +40 372873376
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.12.2013 16:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer