Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Anvelope, camere auto si benzi janta


Anunt de participare (utilitati) numarul 43837/19.02.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias
Adresa postala: Piata CI Motas, nr 1, Medias, Localitatea: Medias, Cod postal: 551018, Romania, Punct(e) de contact: Andi Ion, Tel.0269803201, In atentia: Serv.Licitatii, Email: [email protected], Fax: 0269844832, Adresa internet (URL): www.transgaz.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Anvelope, camere auto si benzi janta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SNTGN TRANSGAZ SA Medias
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Anvelope, camere auto si benzi janta
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
25111100-3 - Pneuri pentru autovehicule (Rev.1)
25111300-5-Pneuri pentru sarcina mare (Rev.1)
25111310-8-Pneuri pentru camioane (Rev.1)
25111400-6-Pneuri pentru masini agricole (Rev.1)
25111520-3-Camere de aer (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1613 anvelope, 986 camere si bandaje
Valoarea estimata fara TVA: 577, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
gar.participare: G1=3.000 RON;G2=1.000 RON; G3=600 RON; G4=4.200 RON; G5=1.500 RON; G6=100 RON; G7=600 RONgar.buna executie 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii; mod de plata de regula 30-60 zilede la inregistrarea facturii la sediul achizitorului
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociatie legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul sa nu se afle in situatiile prevazute la art.180 si 181 din OUG nr.34/2006 modificata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ca min1= 498.000 RON (136.000 );Ca min2= 162.000 RON (44.000 );Ca min3= 96.000 RON (26.000 );Ca min4= 693.000 RON (190.000 );Ca min5= 228.000 RON (62.000 );Ca min6= 17.400 RON (4.800 );Ca min7= 90.600 RON (25.000 );
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Exp.sim. min.1= 83.000RON (22.000 );Exp.sim. min.2= 27.000RON (7.300 );Exp.sim. min.3= 16.000RON (4.300 );Exp.sim. min.4= 106.500 RON (4.200 );Exp.sim. min.5= 38.000RON (10.400 );Exp.sim. min.6= 2.900 RON (800 );Exp.sim. min.7= 15.100 RON (4.100 );
-Autorizare pentru livrarea produselor;
-ISO producatori
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.03.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: Scrisoare de intentie si OP in cont RO09 RNCB 0231 0195 2531 0001 BCR Medias pentru plata in RON
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.03.2008 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.03.2008 11:30
Locul: sediu SNTGN TRANSGAZ SA Medias
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti imputerniciti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stravopoleus nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104642, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia, Sectia Contencios Admnistrativ si Fiscal
Adresa postala: P-ta IC Bratianu nr.2, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258/810286, Fax: 0258/810286
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNTGN TRANSGAZ SA Medias Directia Juridica
Adresa postala: P-ta Constantin Motas nr.1, Localitatea: Medias, Cod postal: 551018, Romania, Tel.0269/803091, Fax: 0269/842565, Adresa internet (URL): www.transgaz.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.02.2008 12:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer