Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Apa minerala carbogazoasa pentru statiile CF


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
22.887 RON

Castigatorul Licitatiei: ALFA-COM-GRUP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144833/01.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 138874
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR.38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO-010867, Romania, Punct(e) de contact: CARMEN POPESCU, Tel. +40 0213192428, Email: [email protected], Fax: +40 0213192428, Adresa internet (URL): www.cfrcalatori.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Apa minerala carbogazoasa pentru statiile CF
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: -St Buc Grivita-Str Calea Grivitei, nr. 353, sect 1, Bucuresti
-St Buc Basarab-Str Calea Giulesti, nr. 6K, sect 1, Bucuresti
-St Ploiesti Sud-Str Piata 1 Decembrie 1918, nr. 7, Ploiesti, Prahova
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Apa minerala carbogazoasa pentru statiile CF
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15981200-0 - Apa minerala carbogazoasa (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
22, 887RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
STFCBUC9/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10 Denumirea: Apa minerala carbogazoasa pentru statii CF
V.1) Data atribuirii contractului 29.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALFA-COM-GRUP S.R.L.
Adresa postala: Str.Ion Urdareanu, nr.5A, bloc P45, sc.1, apart.11, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050688, Romania, Tel. +40 214114550, Email: [email protected], Fax: +40 214103331
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 22887.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22887.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica decat cea precizata in prezenta fisa de date a achizitiei va fi respinsa ca neconforma.Note: a.Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei prelungirea acestei perioade;b.Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.c.Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.Limba de redactare a ofertei - Romana - toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. In cazul in care exista oferte ce prezinta pret egal clasate pe primul loc, se va solicita reofertare in plic inchis transmisa pe adresa autoritatii contractante specificata in prezenta documentatie.Precizam ca valoarea estimata pentru STFC Bucuresti la codul CPV 15981200-0 este de 22887 lei fara TVA, iar valoarea estimata totala pentru SNTFC CFR Calatori SA la acelasi cod CPV este de 910000 lei fara TVA. Mentionam ca STFC Bucuresti este o sucursala a SNTFC CFR Calatori SA.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
STFC Bucuresti - Serviciul Juridic
Adresa postala: str Piata Garii de Nord, nr. 1-3 sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010858, Romania, Tel. +40 213114276, Fax: +40 213114276
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.08.2013 11:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer