Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Aparate de analiza


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
32.077 EUR

Castigatorul Licitatiei: NeuroConn Gmbh
Anunt de atribuire numarul 146711/23.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 141117
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea din Oradea
Adresa postala: str. Universitatii nr.1, Oradea, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410087, Romania, Punct(e) de contact: Sorin Rotoiu, Tel. +40 259408751, Email: [email protected], Fax: +40 359816399, Adresa internet (URL): www.uoradea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Aparate de analiza
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea din Oradea, str. Universitatii nr.1
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LOT 1 Stimulator electric transcutanat (Transelectrical Nerve Stimulation- TENS)si accesoriiLOT 2 Analizor sensorial prin stimulare termica (Thermal sensory analyzer) si accesoriiLOT 3 Achizitia unui sistem de stimulare transcraniana prin curent electric (transcranial direct current stimulation, tDCS) si accessorii
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38434500-1 - Analizoare biochimice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
32, 077EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 179 Denumirea: aparate de analiza
V.1) Data atribuirii contractului 21.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
NeuroConn Gmbh
Adresa postala: str.Grenzhammer, nr.10, Localitatea: Ilmenau, Cod postal: 98693, Germany, Tel. +493677689790
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 32077.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 141, 780.34 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): HURO/1101/130/2.2.1.
VI.2) Alte informatii
Modalitatea de departajare pt. situatia in care se depun doua sau mai multe oferte cu acelasi pret (pretulcel mai scazut). Departajarea se va efectua prin solicitari de clarificari in acest sens de catre Autoritatea Contractanta si se va cere trasmiterea la Registratura Universitatiia unor noi propuneri financiare, ca raspuns la aceste clarificari. Preturile vor fi calculate cu maxim doua zecimaleNeprezentarea vreunui document din cele solicitate atrage dupa sine descalificarea ofertei. Comisia de evaluare are dreptul de a solicita completari/clarificari la ofertele depuse.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
UNIVERSITATEA DIN ORADEA, Biroul Juridic
Adresa postala: str. Universitatii nr.1, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410087, Romania, Tel. +40 259408151, Email: [email protected], Fax: +40 259408751, Adresa internet (URL): www.uoradea.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.10.2013 16:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer