Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Aparate si echipamente de laborator


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
33.303 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. REDOX LAB S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 20733/05.09.2007
Informatii anunt de participare asociat 9694
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMAJUDETEANA APA CANAL IASI
Adresa postala: str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: RO-700495, Romania, Punct(e) de contact: Danut Repede, Tel.0332-413257, Email: [email protected], Fax: 0332-413230, Adresa internet (URL): www.rajaciasi.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Aparate si echipamente de laborator
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Punctul de lucru alRAJAC Iasi -Laborator ape uzate Dancu, comuna Holboca, jud. Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
aparate si echipamente de laborator: Cabinet-incinta de protectie protectie bacteriologica cu flux laminar vertical, Autoclav vertical, electric, capacitate 110 l, Unitate de filtrare cu carbune activ cu brat mobil, Hota de 600 mm cu tubulatura, pentru spectofotometru cu absorbtie atomica
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
29714000-7 - Hote de ventilare sau de reciclare (Rev.1)
29231400-1-Dispozitive si aparate de filtrare sau de purificare a gazelor (Rev.1)
33191110-9-Autoclave (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
33, 302.79RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
15657/25.06.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 195/14.08.2007 Denumirea: unitati de filtrare cu carbune activ cu brat mobil
V.1) Data atribuirii contractului 8/14/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. REDOX LAB S.R.L.
Adresa postala: str. Maramuresului, nr. 38, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400246, Romania, Tel.0264439884, Fax: 0264439884
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 15398.04 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5739.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 194/14.08.2007 Denumirea: autoclav vertical, electric, capacitate 110 l
V.1) Data atribuirii contractului 8/14/2007
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
NITECH S.R.L.
Adresa postala: B-dul Bucurestii Noi, nr. 212A, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012369, Romania, Tel.021 668 68 19, Email: [email protected], Fax: 021 668 69 30, Adresa internet (URL): www.nitech.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 40168.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18177.79 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 196/14.08.2007 Denumirea: cabinet-incinta de protectie bacteriologica cu flux laminar vertical, clasa II
V.1) Data atribuirii contractului 8/14/2007
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
REDOX LAB SUPPLIES COM S.R.L.
Adresa postala: Str. Liviu Rebreanu nr. 9A, bl. 50A, etj3, ap.13, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031773, Romania, Tel.0213231648, Email: [email protected], Fax: 0213235206, Adresa internet (URL): www.redox.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 66948.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9385.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari ale agentilor economici vor fi postate ca atasament la prezentul anunt de participare, ca si documentatia de atribuire.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: str. Anastasie Panu, nr. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232-217808, Fax: 0232-217808
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic-Contracte
Adresa postala: RAJAC Iasi, str. Mihail Costachescu, nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700495, Romania, Tel.0332-413257, Email: [email protected], Fax: 0332-413230
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.09.2007 09:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer