Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Aparatura de laborator


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.063 RON

Castigatorul Licitatiei: AMEX IMPORT EXPORT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 49009/10.07.2008
Informatii anunt de participare asociat 36291
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila"
Adresa postala: str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020021, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Achizitii - Patrimoniu, Tel.021/3180736, In atentia: Ialomiteanu Ionut, Email: [email protected], Fax: 021/3180736
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie de invatamant
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Aparatura de laborator
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul Central UMF Carol Davila B-dul Eroii Sanitari, nr.8, sector 5, Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
1)Bidistilator cu dedurizator ; 2) Masina de gheata - aparat fulgi de gheata; 3) Termobloc incalzire / racire
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
29241233-2 - Aparate de purificare a apei (Rev.1)
29231310-3-Echipamente de congelare (Rev.1)
33252400-5-Echipament de masurare si de control (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 062.81RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9736/07.04.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 13/14894 Denumirea: Termobloc incalzire / racire
V.1) Data atribuirii contractului 5/22/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AMEX IMPORT EXPORT S.R.L.
Adresa postala: STR. INTRAREA TITAN NR.10, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030494, Romania, Tel.340 17 27, Email: [email protected]; [email protected], Fax: 340 06 88, Adresa internet (URL): www.amex-lab.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3700.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3062.81 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire este accesibila in SEAP, sectiunea "Documentatie si clarificari".
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stravropoleos nr 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic UMF Carol Davila
Adresa postala: Rectoratul UMF Carol Davila Str.dionisie Lupu, nr.37, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020021, Romania, Tel.0213180726, Fax: 0213180726
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.07.2008 09:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer