Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - APARATURA DE LABORATOR


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
214.217 RON

Castigatorul Licitatiei: NAMICON- TESTING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 98568/22.06.2010
Informatii anunt de participare asociat 86056
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE
Adresa postala:  DR.TR.SEVERIN STR.NIC.IORGA NR.1, Localitatea:  Drobeta-Turnu Severin, Cod postal:  220236, Romania, Punct(e) de contact:  Georgeta Chivu, Tel. 0252/315848, Email:  [email protected], Fax:  0252/323685, Adresa internet (URL):  [email protected], Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
APARATURA DE LABORATOR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: R.A.A.N. , S.C.N. PITESTI
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CUMPARARE DEFECTOSCOP CU ULTRASUNETE , GRANULOMETRU , BALANTA ANALITICA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38431000-5 - Aparate de detectare (Rev.2)
38311100-9-Balante analitice electronice (Rev.2)
38433100-0-Spectrometre de masa (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
214, 216.96RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 141 Denumirea: Defectoscop cu ultrasunete
V.1) Data atribuirii contractului 6/17/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
NAMICON- TESTING S.R.L.
Adresa postala:  Str. Gheorghe Titeica, Nr.188C, Parter, Sect.2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020305, Romania, Tel. 021/528.01.51;021/528.01.52;021/528.01.53, Email:  [email protected], Fax:  021/528.01.50, Adresa internet (URL):  www.namicon.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 30000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27869.55 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 142 Denumirea: Balanta analitica
V.1) Data atribuirii contractului 6/17/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRECISA S.R.L.
Adresa postala:  Selimbar DN1, Km 307+120M, Localitatea:  selimbar, Cod postal:  550064, Romania, Tel. 0269/227641, Email:  [email protected], Fax:  0369.402245, Adresa internet (URL):  http: //www.precisa.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 12000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11849.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 146 Denumirea: Granulometru
V.1) Data atribuirii contractului 6/17/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
APEL LASER S.R.L.
Adresa postala:  STR. VINTILA MIHAILESCU, NR.15, BL.60, SC.1, AP.12, SECTOR 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060394, Romania, Tel. 021 317 09 10, Email:  [email protected], Fax:  021 317 09 10, Adresa internet (URL):  www.apellaser.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 175671.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 174498.41 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL
Adresa postala:  BD.TITULESCU 4, Localitatea:  CRAIOVA, Cod postal:  200136, Romania, Tel. 0251415601, Fax:  0251415602
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. STAVROPOLEOS 6, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
RAAN SERVICIUL CONTENCIOS JURIDIC
Adresa postala:  STR. NICOLAE IORGA NR.1, Localitatea:  DR.TR.SEVERIN, Cod postal:  200236, Romania, Tel. 0252315848, Fax:  0252323685
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.06.2010 09:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer