Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Aparatura de laborator


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.484.188 RON

Castigatorul Licitatiei: MEDIST LIFE SCIENCE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144413/29.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 141213
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila"
Adresa postala: str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020021, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Intern Specializat in Achizitii Publicesi Patrimoniu, Tel. +40 0213180736, In atentia: Dinu Magdalena, Mihai Eugenia, Email: [email protected], Fax: +40 0213180736, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie de invatamant
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Aparatura de laborator
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul central U.M.F. Carol Davila Bucuresti B-dul Eroii Sanitari nr. 8, sector 5, Bucuresti / sediul proiectului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
1.Microscop motorizat pentru analize in camp luminos si fluorescenta cu sistem de scanare lame cu software de interpretare pentru IHC - 1 buc;2.Aparat automat de colorare imunohistochimica ? 1 buc;3.Sistem dedicat pentru Laser microdisectie folosit pentru separarea zonelor de interes din preparate histologice ? 1 buc;4.Cutit diamant ultramicrotom ? 2 bucPentru echipamentele furnizate se va asigura instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului deservent.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38515000-8 - Microscoape cu fluorescenta si microscoape polarizante (Rev.2)
38434000-6-Analizoare (Rev.2)
50400000-9-Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si de precizie (Rev.2)
51430000-5-Servicii de instalare de echipament de laborator (Rev.2)
80531200-7-Servicii de formare in domeniul tehnicii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 484, 187.56RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
13451/30.05.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S119-202960din21.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11/24181 Denumirea: Aparatura de laborator
V.1) Data atribuirii contractului 27.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIST LIFE SCIENCE S.R.L.
Adresa postala: STR. ION URDAREANU, NR.34, ETAJ 3, SECT.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050688, Romania, Tel. +40 725682101, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 214103038, Adresa internet (URL): www.medist-ls.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1488869.35 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1484187.56 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 3, 4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect POSDRU/107/1.5/S/82839 - Cariera de excelenta in cercetare si societatea cunoasterii prin finantarea studiilor universitare de doctorat (EXCEL-FIN)
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti - Sectia Comerciala
Adresa postala: Bulevardul Unirii nr 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Fax: +40 214083600
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios UMF ?Carol Davila"
Adresa postala: Str.Dionisie Lupu nr.37 sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020021, Romania, Tel. +40 213180726, Fax: +40 213180726
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.10.2013 11:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer