Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - aparatura medicala


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
114.500 RON

Castigatorul Licitatiei: BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 137981/25.02.2013
Informatii anunt de participare asociat 134120
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI
Adresa postala: str. Pantelimon Halipa nr.14, iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700656, Romania, Punct(e) de contact: TUTA MOCANU, Tel. +40 0332410774, Email: [email protected], Fax: +40 0332410774, Adresa internet (URL): www.scr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
aparatura medicala
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: STR. PANTELIMON HALIPA NR. 14 iASI
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare aparatura medicala
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33155000-1 - Aparate de fizioterapie (Rev.2)
33190000-8-Diverse aparate si produse medicale (Rev.2)
51410000-9-Servicii de instalare de echipament medical (Rev.2)
51416000-1-Servicii de instalare de echipament de fizioterapie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
114, 500RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1284 Denumirea: holter
V.1) Data atribuirii contractului 28.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L.
Adresa postala: STR. ARH. ALEXANDRU SAVULESCU NR 10, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021982, Romania, Tel. 326.53.20, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 326.53.20, Adresa internet (URL): WWW.BTL.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 21129.02 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 21100.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 1387 Denumirea: combina fizioterapie
V.1) Data atribuirii contractului 24.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L.
Adresa postala: STR. ARH. ALEXANDRU SAVULESCU NR 10, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021982, Romania, Tel. 326.53.20, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 326.53.20, Adresa internet (URL): WWW.BTL.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 61290.31 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 61200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 1388 Denumirea: radiocauter
V.1) Data atribuirii contractului 24.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIROM INSTRUMENTS S.R.L.
Adresa postala: Bd-ul Socola, Nr.17, Bl17.Sc.A, Ap.2, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700895, Romania, Tel. +40 232239990, Email: [email protected], Fax: +40 232239990, Adresa internet (URL): http//www.electrochirurgie.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 32258.02 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 32200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In urma evaluarii ofertelor depuse, in cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, atunci autoritatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza sa prezinte alte oferte de pret in plic inchis intr-o perioada de timp stabilita de autoritatea contractanta.Termen de plata: 120 zile de la acceptarea facturii.Termen de livrare :10 zile de la primirea comenzii.Termen de valabilitate contract: 31.12.2012Termen de garantie al produsului: 24 luni de la data punerii in functiune.Timpul maxim de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de la solicitarea scrisa din partea autoritatii contractante.Ofertantii care se incadreaza inprevederile legii 346/2004, privind stimularea infintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, pot constitui 50% din valoarea garantiei de participare prin depunerea unei declaratii IMM privind incadrarea in aceasta situatie.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI-COMPARTIMENTUL JURIDIC
Adresa postala: STR. PANTELIMON HALIPA NR. 14, Localitatea: IASI, Cod postal: 700656, Romania, Tel. +40 0332410774, Email: [email protected], Fax: +40 0332410774, Adresa internet (URL): www.scr.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.02.2013 12:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer