Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Aprovizionarea si distribuirea de produse lactate/produse de panificatie pentru elevii din clasele I- VIII din invatamantul de stat si privat si copiii prescolari din gradinitele din invatamantul de stat si privat cu program normal de 4 ore, pe anul scola


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.193.875 RON

Castigatorul Licitatiei: ALBALACT S.A.
Anunt de atribuire numarul 125344/09.11.2011
Informatii anunt de participare asociat 117650
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Alba
Adresa postala: Piata Ion I.C.Bratianu nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Punct(e) de contact: Camelia Elena Galac Vitan, Tel. 0258-813380, 0258-811982, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0258-813325, Adresa internet (URL): www.cjalba.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Aprovizionarea si distribuirea de produse lactate/produse de panificatie pentru elevii din clasele I- VIII din invatamantul de stat si privat si copiii prescolari din gradinitele din invatamantul de stat si privat cu program normal de 4 ore, pe anul scolar 2011-2012, in cadrul programului guvernamental ?Laptele si cornul?, din judetul Alba
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scolile si gradinitele din judetul Alba
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Aprovizionarea si distribuirea de produse lactate/produse de panificatie pentru elevii din clasele I- VIII din invatamantul de stat si privat si copiii prescolari din gradinitele din invatamantul de stat si privat cu program normal de 4 ore, pe anul scolar 2011-2012, in cadrul programului guvernamental ?Laptele si cornul?, din judetul Alba
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511210-8 - Lapte UHT (Rev.2)
15811300-9-Cornuri (Rev.2)
15821200-1-Biscuiti dulci (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 193, 875.11RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare simplificat
Numarul anuntului in JO: 2011/S130-215864din09.07.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12188 Denumirea: aprov si distrib de produse lactate progr "Laptele si cornul" 2011-2012 jud Alba
V.1) Data atribuirii contractului 9/26/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALBALACT S.A.
Adresa postala: Oiejdea, Com.Galda de Jos, Dn1, Km.392+600, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510200, Romania, Tel. 0258816425, Email: [email protected] ;[email protected];[email protected], Fax: 0258816425, Adresa internet (URL): WWW.ALBALACT.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 416232.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3923045.96 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Contract nr: 12189 Denumirea: aprov si distrib de produse de panificatie progr "Laptele si cornul" 2011-2012 jud Alba
V.1) Data atribuirii contractului 9/26/2011
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRIORITAR IMPEX S.R.L.
Adresa postala: str. Bradului, Punct Termic Nr 2, Localitatea: Calan, Cod postal: 335300, Romania, Tel. 0254731212, Email: [email protected], Fax: 0254731212
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 809520.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 534078.09 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
12, 13
Contract nr: 12190 Denumirea: aprov si distrib produse de panificatie progr "Laptele si cornul " 2011-2012 jud Alba
V.1) Data atribuirii contractului 9/26/2011
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SUCCES NIC COM S.R.L.
Adresa postala: com. RUNCU, Localitatea: Balta, Cod postal: 217390, Romania, Tel. 0253-214080, Email: [email protected], Fax: 0253-216691, Adresa internet (URL): www.succesniccom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1141569.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 736751.06 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9, 10, 11, 14, 15, 16
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. (+40) 21.310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+40) 21.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Contencios Consiliul Judetean Alba
Adresa postala: P-ta I.I.C.Bratianu nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel. 0258/813380, Email: [email protected], Fax: 0258/811325, Adresa internet (URL): www.cjalba.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.11.2011 13:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer