Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Aprovizionarea si distributia de mere in scoli in anul scolar 2013 ? 2014?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.108.771 RON

Castigatorul Licitatiei: LOTURI SERVICE SRL
Anunt de atribuire numarul 147859/28.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143868
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VASLUI
Adresa postala: Stefan cel Mare nr 79, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730168, Romania, Punct(e) de contact: Iacob Iulia, Tel. +40 235361095, Email: [email protected], Fax: +40 235361091, Adresa internet (URL): www.cjvs.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Aprovizionarea si distributia de mere in scoli in anul scolar 2013 ? 2014?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scolile cu clasele I ? VIII si clasa pregatitoare din invatamantul de stat si privat autorizat/acreditatdin localitatile judetului Vaslui, Romania.
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop furnizarea si distributia merelor pentru elevii din clasele I ? VIII, inclusiv clasele pregatitoare, care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat din judetul Vaslui, pentru anul scolar 2013?2014. Acestea se vor livra cu caracteristicile si in conditiile solicitate in Caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222321-9 - Mere (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 108, 770.61RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10282/05.11.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S223-387860din16.11.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 382 Denumirea: ?Aprovizionarea si distributia de mere in scoli in anul scolar 2013-2014? ? Lot1 Zona Vaslui
V.1) Data atribuirii contractului 15.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LOTURI SERVICE SRL
Adresa postala: STR.SLT.IOANESEI ADRIAN NR.32, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730028, Romania, Tel. +40 0744569628, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 448188.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 448057.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 385 Denumirea: ?Aprovizionarea si distributia de mere in scoli in anul scolar 2013-2014? ? Lot2 Zona Barlad
V.1) Data atribuirii contractului 15.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
NOVA DACIA SA
Adresa postala: str. col. Simionescu Sava nr.21, Localitatea: Barlad, Cod postal: 731155, Romania, Tel. 0235421425, 0335409784, Email: [email protected], Fax: 0235421425, 0335409784
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 431702.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 431575.96 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 383 Denumirea: ?Aprovizionarea si distributia de mere in scoli in anul scolar 2013-2014? ? Lot3 Zona Husi
V.1) Data atribuirii contractului 15.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MARUL DE AUR SRL
Adresa postala: Strada Vasile Lupu nr.110, bl.D4, sc.C, ap.9 IASI, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700352, Romania, Tel. +40 745389024, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 229205.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 229137.65 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare publicat in SEAP la adresa de internet http: //www.e-licitatie.ro. Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate anuntului de participare publicat in SEAP la adresa de internet http: //www.e-licitatie.ro.In cazul in care se constata ca operatorii economici clasati pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii acestora. Modificarea si retragerea ofertei nu este permisa dupa data si ora limita pentru depunerea ofertelor, data precizata conform anuntului de participare.Valoarea ofertei, care se va inscrie in Formularul de oferta, va cuprinde valoarea total a cantitatii aferente lotului respectiv. Formularul de oferta se prezinta pentru fiecare lot in parte.Atentie ! Intreprinderile mici si mijlocii (IMM) beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii. Ofertantii care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (IMM), astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial nr. 681/ 29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si vor sa beneficieze de facilitatile prevazute in aceasta, trebuie sa completeze si sa ataseze Declaratia/declaratiile pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM prevazute in Legea nr. 346/2004.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Vaslui
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr. 54, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730171, Romania, Tel. +40 235311032, Email: [email protected], Fax: +40 235311582, Adresa internet (URL): -
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Vaslui
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr. 79, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730168, Romania, Tel. +40 235361095, Email: [email protected], Fax: +40 235361091, Adresa internet (URL): www.cjvs.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.01.2014 12:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer