Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "ARHIVA DIGITALA"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.955.000 RON

Castigatorul Licitatiei: CCS CONTENT CONVERSION SPECIALISTS ROM SRL
Anunt de atribuire numarul 145455/14.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142759
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA PUBLICA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CONSTANTA
Adresa postala: B-dul Tomis nr.51, cam.354, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Punct(e) de contact: Ciocan Daniel, Tel. +40 241488466, In atentia: Dl.Ciocan Daniel, Email: [email protected], Fax: +40 241488436, Adresa internet (URL): www.dpjep-constanta.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
INSTITUTIE SUBORDONATA AUTORITATII PUBLICE LOCALE (CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA)
Activitate (activitati)
Altele: Evidenta Persoanelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
"ARHIVA DIGITALA"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: La sediul Directiei Publice Judetene de Evidenta a Persoanelor, Bd. Tomis nr.51, Constanta.
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Livrabilele contractului de achizitie publica sunt urmatoarele: 1.Imagini scanate (calitate maxima solicitata) si derivative (imagini la rezolutii mai mici ? thumbnail ? pentru exploatare curenta2.Hardware si software necesare pentru stocarea si exploatarea online a imaginilor scanate.3.Hardware si software necesare pentru realizarea sistemului automat de salvare (backup).4.Metadate colectate prin culegerea de date din documentele scanate5.Documentatiile aferente (manuale tehnice, manualele de utilizare).6.Servicii de instruire pentru exploatare.7.Servicii de mentenanta in perioada de garantie
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72310000-1 - Servicii de procesare de date (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
72252000-6-Servicii de arhivare computerizata (Rev.2)
72253100-4-Servicii de ajutor pentru utilizatori (Rev.2)
79999100-4-Servicii de scanare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 955, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S151-263164din06.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6742 Denumirea: Arhiva digitala
V.1) Data atribuirii contractului 02.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CCS CONTENT CONVERSION SPECIALISTS ROM SRL
Adresa postala: str. Ing. Zablovschi nr. 1, bl. 13B, sc.1 ap. 11, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011311, Romania, Tel. 0213107969, Email: [email protected], Fax: 0213107969
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1956222.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1955000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
a)In cazul in care urmare a evaluarii ofertelor, pe locul I, se claseaza mai multe oferte cu punctaje egale, oferta care se va clasa pe primul loc va fi oferta cu pretul cel mai scazut. b)In cazul in care si pretul (de la punctul a) este egal se va solicita respectivilor ofertanti o noua propunere financiara, in plic inchis, iar oferta care va avea pretul cel mai scazut se va clasa pe primul loc. Criterii preselectie : I.Cifra med.de afaceri globala pentru ultimii 3 ani: p.max 10pcta)= 2000000 lei -2500000 lei se acorda 2pct;b)= 2500001 lei-3000000 lei, 4pct;c)= 3000001lei-3500000 lei, 6pct;d)= 3500001 mil.lei-4500000 lei, 8pct;e)>= 4500001 lei, 10pct.II.Exper. similara in prestarea de contracte de serv. de scanare si procesare date similare obiectului contractului, punctaj max-30p.a)contract/contracte cumulate = 1000000 lei -2000000 lei, 10pct;b)contract/contracte cumulate > 2000001 lei -4000000 lei, 20pct;c)contract/contracte cumulate > 4000001 lei, 30pct.Nota: Ptr punctaje egale departajarea se va face :1pct.-pt. fiecare contract conf.lit. a), 2pct.- pt. fiecare contract conf.lit. b), 3pct.-pt.fiecare contractconf. lit. c);III.Resurse umane ?pct. max 60p.III.1 Coordonator de proiect serv.de scanare si procesare de date -5 pct.a) Exper. prof. generala: 0 - =3 ani - = 5 ani - < 8 ani , 0, 75pct; >= 8 ani -8- = 3 oper.- 15p, ofertantul poate propune trei operat.scanare.III.4.Operator procesare date -p. max.30p;a) 15-VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642/+40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA PUBLICA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CONSTANTA
Adresa postala: Adresa: Bd. Tomis nr. 51, cam 354, Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Tel. +40 241488466, Email: [email protected], Fax: +40 241488436
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.12.2013 11:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer