Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Articole de birou (rechizite, papetarie, etc)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
378 RON

Castigatorul Licitatiei: Evident Group S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143140/11.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 137256
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: str. Brestei, nr. 5, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200581, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Comercial, Tel. +40 251307138, In atentia: Roxana Ionescu, Email: [email protected], Fax: +40 251307108, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Articole de birou (rechizite, papetarie, etc)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: ST Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Articole de birou (rechizite, papetarie, etc), conform caietului de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39263000-3 - Articole de birou (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
378RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DA2097
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 27 Denumirea: Articole de birou (rechizite, papetarie)
V.1) Data atribuirii contractului 11.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Evident Group S.R.L.
Adresa postala: Str.Dragos Voda Nr.80 Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020748, Romania, Tel. +40 212117895, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 212113788, Adresa internet (URL): www.evidentgroup.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 550.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 378.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 27 Denumirea: Articole de birou (rechizite, papetarie)
V.1) Data atribuirii contractului 11.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Evident Group S.R.L.
Adresa postala: Str.Dragos Voda Nr.80 Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020748, Romania, Tel. +40 212117895, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 212113788, Adresa internet (URL): www.evidentgroup.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4900.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4785.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 27 Denumirea: Articole de birou (rechizite, papetarie)
V.1) Data atribuirii contractului 11.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Evident Group S.R.L.
Adresa postala: Str.Dragos Voda Nr.80 Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020748, Romania, Tel. +40 212117895, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 212113788, Adresa internet (URL): www.evidentgroup.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2210.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1185.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 27 Denumirea: Articole de birou (rechizite, papetarie)
V.1) Data atribuirii contractului 11.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Evident Group S.R.L.
Adresa postala: Str.Dragos Voda Nr.80 Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020748, Romania, Tel. +40 212117895, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 212113788, Adresa internet (URL): www.evidentgroup.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 26 Denumirea: Articole de birou (rechizite, papetarie)
V.1) Data atribuirii contractului 11.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DNS BIROTICA S.R.L.
Adresa postala: Str. Pogoanelor, Nr. 147, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 721421, Romania, Tel. 021/2117085; 021/6190500, Email: [email protected], Fax: 021/2104926
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5100.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3941.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 26 Denumirea: Articole de birou (rechizite, papetarie)
V.1) Data atribuirii contractului 11.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DNS BIROTICA S.R.L.
Adresa postala: Str. Pogoanelor, Nr. 147, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 721421, Romania, Tel. 021/2117085; 021/6190500, Email: [email protected], Fax: 021/2104926
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3920.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3890.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 26 Denumirea: Articole de birou (rechizite, papetarie)
V.1) Data atribuirii contractului 11.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DNS BIROTICA S.R.L.
Adresa postala: Str. Pogoanelor, Nr. 147, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 721421, Romania, Tel. 021/2117085; 021/6190500, Email: [email protected], Fax: 021/2104926
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1820.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1700.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 26 Denumirea: Articole de birou (rechizite, papetarie)
V.1) Data atribuirii contractului 11.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DNS BIROTICA S.R.L.
Adresa postala: Str. Pogoanelor, Nr. 147, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 721421, Romania, Tel. 021/2117085; 021/6190500, Email: [email protected], Fax: 021/2104926
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9700.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9666.24 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care, in urma finalizarii licitatiei electronice, doua sau mai multe oferte au pretul total cel mai mic identic, autoritatea contractanta va solicita in termend e 48 ore o noua propunere financiara in plic inchis, oferta castigatoare fiind cea cu pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CN - Sucursala de Transport Craiova - Oficiul Juridic
Adresa postala: strada Brestei, nr. 5, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200581, Romania, Tel. +40 251307119, Email: [email protected], Fax: +40 251307108
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.06.2013 08:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer