Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asigurare a sustenabilitatii energetice din surse alternative , a Colegiului Dorin Pavel , a Caminului pentru persoane varstnice, Centrul de zi si Directiei Programe din subordinea Consiliului local Alba Iulia


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.442.747 RON

Castigatorul Licitatiei: ENER ROM
Anunt de atribuire numarul 93932/28.12.2010
Informatii anunt de participare asociat 98260
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ALBA IULIA
Adresa postala:  Alba Iulia, strada Calea Motilor, nr.5A, Localitatea:  Alba Iulia, Cod postal:  510134, Romania, Punct(e) de contact:  COSMIN BUZGURE, Tel. 0258811993, Email:  [email protected], Fax:  0258811993, Adresa internet (URL):  www.apulum.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asigurare a sustenabilitatii energetice din surse alternative , a Colegiului Dorin Pavel , a Caminului pentru persoane varstnice, Centrul de zi si Directiei Programe din subordinea Consiliului local Alba Iulia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Alba Iulia
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asigurare a sustenabilitatii energetice din surse alternative , a Colegiului Dorin Pavel , a Caminului pentru persoane varstnice, Centrul de zi si Directiei Programe din subordinea Consiliului local Alba Iulia
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09332000-5 - Instalatie solara (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
45332400-7-Lucrari de instalare de echipamente sanitare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 442, 747RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
Termen de livrare si montaj
10%
Descriere:
3.
Termen de garantie
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
7678/05.02.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S28-040011din10.12.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 64672 Denumirea: Asigurare a sustenabilitatii energetice din surse alternative Alba Iulia
V.1) Data atribuirii contractului 10/6/2010
V.2) Numarul de oferte primite 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ENER ROM
Adresa postala:  DN7, F.N., SEBES, JUD. ALBA, Localitatea:  Sebes, Cod postal:  515800, Romania, Tel. 0258730529, Email:  [email protected], Fax:  0258730586, Adresa internet (URL):  www.enerrom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6007300.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4442747.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial Cresterea competititvitatii Economice, axa prioritara 4domeniul major de interventie 2
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala:  Piata I.I.C Bratianu, nr.1, Localitatea:  Alba Iulia, Cod postal:  510110, Romania, Tel. 0258-810289, Fax:  0258-810286
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic contencios si administratie publica locala
Adresa postala:  Strada Calea Motilor, nr.5A, ,Localitatea:  Alba Iulia, Cod postal:  510134, Romania, Tel. 0258-811993, Email:  [email protected], Fax:  0258-811993
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.12.2010 13:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer