Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asigurare nave


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
147.992 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ASTRA SA GALATI
Anunt de atribuire numarul 18924/21.09.2007
Informatii anunt de participare asociat 11347
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS RA GALATI
Adresa postala: GALATI, STR. PORTULUI, NR. 32, Localitatea: Galati, Cod postal: 800025, Romania, Punct(e) de contact: CRISTIAN SENDREA, Tel.0236460016, INT. 300, Email: licita[email protected], Fax: 0236460847, Adresa internet (URL): www.afdj.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Activitti portuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asigurare nave
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurari (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: AFDJ Galati
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asigurare nave
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66334230-1 - Servicii de asigurare a navelor (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
147, 992RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 65 Denumirea: Asigurare nave
V.1) Data atribuirii contractului 8/31/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ASTRA SA GALATI
Adresa postala: Str. Brailei, nr. 142, Localitatea: Galati, Cod postal: 800366, Romania, Tel.0236/418427, Email: [email protected], Fax: 0236/418427
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 157940.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 147992.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In conformitate cu Documentatia de atribuire
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleus, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0384, Romania, Tel.0213104641, Email: off[email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Str. Brailei, nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800367, Romania, Fax: 0236460027
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
AFDJ Galati - Serviciul Proceduri Achizitii Publice
Adresa postala: Str. Portului, nr. 32, Localitatea: Galati, Cod postal: 800025, Romania, Tel.0236460016, Email: licita[email protected], Fax: 0236460847, Adresa internet (URL): www.afdj.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.09.2007 11:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer