Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asigurare salupa MAI 3057


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
20.838 RON

Castigatorul Licitatiei: CERTASIG-SOCIETATE DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.A.
Anunt de atribuire numarul 136249/13.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Garda de Coasta
Adresa postala: Str. Aleea Zmeurei nr. 3, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900433, Romania, Punct(e) de contact: Garda de Coasta, Tel. +40 241553794, In atentia: Costel Dinu, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 241553794
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asigurare salupa MAI 3057
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
20 - Servicii de transport anexe si auxiliare
Locul principal de prestare: Marea Mediterana, zona: Grecia, insula Lesvos, portul Mytilini
Codul NUTS: RO223 - Constanta
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asigurarea salupei MAI 3057, CASCO maritim si P&I, pe timpul desfasurarii misiunilor internationale in anul 2013
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66514150-2 - Servicii de asigurare a navelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
20, 838.4RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2897614
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2897731 Denumirea: Asigurare salupa MAI 3057
V.1) Data atribuirii contractului 25.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CERTASIG-SOCIETATE DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.A.
Adresa postala: Intr. Av. Lt. Marcel Andreescu, Nr. 35-37, Et. 1, Ap. 3, Sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011646, Romania, Tel. +40 213119104, Email: [email protected], Fax: +40 213115056, Adresa internet (URL): www.certasig.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 24420.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20838.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleus, nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Garda de Coasta
Adresa postala: Aleea Zmeurei, nr.3, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900433, Romania, Tel. +40 241553794, Email: [email protected], Fax: +40 241553794, Adresa internet (URL): www.garda-de-coasta.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.05.2013 08:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer