Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Asigurarea salariatilor R.A. ROMATSA pentru pierderea licentei/brevetului/certificatului de functionare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.848.326 RON

Castigatorul Licitatiei: SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A.
Anunt de atribuire numarul 63050/16.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141850
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN
Adresa postala: Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, O.P. Box 18-90, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013813, Romania, Punct(e) de contact: ADRIAN COJOC, Tel. +40 212083528, Email: [email protected], Fax: +40 212083564, Adresa internet (URL): www.romatsa.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asigurarea salariatilor R.A. ROMATSA pentru pierderea licentei/brevetului/certificatului de functionare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: R.A ROMATSA - ADMINISTRATIA CENTRALA
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asigurarea salariatilor R.A. ROMATSA pentru pierderea licentei/brevetului/certificatului de functionare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66515000-3 - Servicii de asigurare de daune sau pierderi (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 848, 326RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S026-040556din06.02.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 247 Denumirea: Asigurarea salariatilor R.A.ROMATSA pentru piierderea licentei/ brevetului/ certificatului de functi
V.1) Data atribuirii contractului 12.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A.
Adresa postala: Str. Nerva Traian nr. 3, bl M101, Et.10, Sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031041, Romania, Tel. +40 213188080, Fax: +40 213188074
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4047669.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3484326.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL BUCURESTI
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel. +40 213195180, Email: [email protected], Fax: +40 213321240, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic R.A. ROMATSA
Adresa postala: str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013813, Romania, Tel. +40 212083100, Fax: +40 212302442, Adresa internet (URL): www.romatsa.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.11.2013 10:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer